Ail-gyflwyno mesurau cau ffyrdd yn Aberhonddu

Image showing social distancing marks on the ground

8 Ebrill 2021

Image showing social distancing marks on the groundBydd mesurau i gau ffyrdd yng nghanol tref yn ne Powys a gafodd eu gohirio am gyfnod wrth i Gymru fynd i lefel rhybudd pedwar, yn cael eu hail-gyflwyno ar ddiwedd y mis.

Bydd Cyngor Sir Powys yn ail-gyflwyno mesurau dros dro i gau ffyrdd oherwydd y coronafeirws, ar y Struet a'r Stryd Fawr Uchaf yn Aberhonddu o ddydd Llun 12 Ebrill wrth i Gymru symud yn raddol allan o gyfyngiadau Covid-19.

Bydd rhan o'r mesurau yn cynnwys gosod rhwystrau ar draws y ffordd rhwng hanner dydd a 4pm bob dydd.   Bydd hyn yn sicrhau digon o le yn ystod cyfnod prysuraf y dydd i gadw pellter cymdeithasol ar y stryd gan roi digon o amser yn y boreau ac ar ôl 4pm i gerbydau ddefnyddio'r ffordd.

Mae Heol George, Heol Cantresefyl a Heol y Castell eisoes â mesurau cau ffyrdd oherwydd y coronafeirws, a bydd y Struet a'r Stryd Fawr Uchaf yn ymuno â'r rhain.

Bydd y mesurau dros dro hyn yn parhau dros gyfyngiadau coronafeirws Llywodraeth Cymru, a bydd canol y dref yn mynd nôl i'r arfer pan fydd yn ddiogel gwneud hynny.

Dywedodd Matthew Perry, Pennaeth Priffyrdd, Trafnidaeth ac Ailgylchu: "Nid mater hawdd fydd ail-godi o'r pandemig hwn a rhaid derbyn y bydd cadw pellter cymdeithasol a'r angen am fesurau diogelu personol yn rhan annatod o'n bywydau ni am beth amser.

"Er mwyn sicrhau dyfodol i'n busnesau lleol ni, rhaid i ni wneud ein gorau glas i gadw pawb yn ddiogel - rhoi lle i gerddwyr a siopwyr wneud hynny'n ddiogel ac i siopa â hyder yng nghanol ein trefi.

"Er mwyn sicrhau dyfodol cadarn a diogel i ganol ein trefi dros y pandemig, bu rhaid cael atebion ymarferol i ganiatau i fusnesau fasnachu tra'n cadw at fesurau cadw pellter cymdeithasol.  Byddwn yn cadw llygad ar y mesurau hyn ochr yn ochr â Chyngor y Dref a busnesau dros yr wythnosau nesaf er mwyn pwyso a mesur unrhyw newidiadau sydd angen eu gwneud i sicrhau bod canol y dref yn ddiogel ond hefyd yn cefnogi ac yn atgyfnerthu economi tref Aberhonddu.

"Gyda'r cynghorwyr lleol, mae swyddogion cyswllt canol trefi wedi bod yn gweithio gyda chyngor y dref, busnesau lleol a chymunedau trwy gydol y broses.  Mae eu cydweithrediad wedi bod yn werthfawr iawn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu