Ysgol Gynradd Llanidloes

Image of Llanidloes Primary School

12 Ebrill 2021

Image of Llanidloes Primary SchoolBydd ysgol gynradd yng ngogledd Powys yn gorfod cau dros y deuddydd nesaf oherwydd problemau gwresogi, dywedodd y cyngor sir.

Cadarnhaodd Cyngor Sir Powys y bydd Ysgol Gynradd Llanidloes ar gau ar ôl darganfod dŵr yn gollwng o bibellau i brif system wresogi'r ysgol.  Roedd y disgyblion i ddychwelyd i'r ysgol yfory (dydd Mawrth 13 Ebrill) ar ôl gwyliau'r Pasg ond bydd angen codi'r lloriau yng nghoridor y cyfnod sylfaen er mwyn trwsio'r difrod.

Bydd disgyblion yn cael eu haddysgu ar-lein tra bydd yr ysgol ar gau a bydd yr ysgol yn cysylltu â rhieni i ddweud beth fydd y trefniadau ar-lein.

Dylai'r ysgol ail-agor i ddisgyblion a staff ddydd Iau 15 Ebrill.

Dywedodd Lynette Lovell, y Prif Swyddog Addysg Dros Dro: "Mae peirianwyr wedi bod yn yr ysgol dros y penwythnos yn ymchwilio i'r mater a bore 'ma cafwyd hyd i'r broblem.

"Yn anffodus mae'r dŵr yn gollwng o dan y llawr yn un o'r coridorau a bydd angen codi'r llawr er mwyn gwneud y gwaith trwsio.

"Dros gyfnod y gwaith, bydd yr ysgol ar gau a bydd disgyblion yn dysgu ar-lein dros y deuddydd nesaf.  Rydym yn ymddiheuro i rieni am unrhyw drafferthion sy'n codi o hyn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu