Efallai mai Gwasanaeth Cyfeillio Powys yw'r ateb i drigolion unig o bob oed

Fiona Smith who is currently supporting a client with telephone befriending

13 Ebrill 2021

Fiona Smith who is currently supporting a client with telephone befriendingGallai pobl dros 50 oed ynysig neu'n unig ddod o hyd i'r cymorth y maent yn chwilio amdano drwy Wasanaeth Cyfeillio Powys a gallai breswylwyr iau sy'n ynysig neu'n unig wneud hynny hefyd.

Mae Cymdeithas  Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) wedi gweld mwy o alw am y gwasanaeth y mae'n ei redeg i gynnal rhwydweithiau cymdeithasol ar gyfer trigolion hŷn y sir yn ystod pandemig y coronafeirws, ond mewn tro annisgwyl mae hefyd wedi helpu cenedlaethau iau hefyd.

Mae'r galwadau lles a wnaed i breswylwyr bregus gan Gyngor Sir Powys yn ystod y 12 mis diwethaf wedi datgelu bod llawer ohonynt yn teimlo'n ynysig neu'n unig.

Mae'r rhai sydd wedi gofyn am fwy o gymorth wedi'u cyfeirio at Wasanaeth Cyfeillio Powys PAVO, ond dim ond y rhai sy'n 50 oed neu'n hŷn y mae'n gallu eu helpu. Felly, er mwyn datrys y broblem hon, gofynnwyd i breswylwyr iau ynysig neu unig wirfoddoli a gwneud galwadau ffôn i breswylwyr hŷn ynysig neu unig.

Dywedodd Sharon Healey, Uwch Swyddog PAVO sy'n gyfrifol am Wasanaeth Cyfeillio Powys: "Rydym am helpu pawb sy'n cael eu hatgyfeirio atom, sy'n teimlo'n ynysig neu'n unig, ond dim ond os ydynt dros 50 oed y gallwn eu cysylltu â chyfeillion hyfforddedig sydd wedi'i wirio gan yr heddlu. Felly, os bydd rhywun iau wedi'i gyfeirio atom, yr ydym wedi ceisio eu hannog i fod yn gyfaill gwirfoddol yn lle hynny.

"Y fantais annisgwyl i hyn, fel gyda llawer o fathau eraill o wirfoddoli, yw ei fod yn aml yn helpu'r sawl sy'n rhoi'r gefnogaeth gymaint â'r sawl sy'n cael cymorth.  Felly, er na allwn eu helpu'n uniongyrchol gyda'u hunigrwydd neu eu teimladau eu hunain o unigrwydd, gallwn gynnig cyfle iddynt helpu eu hunain."

Yn y gorffennol, byddai Cyfeillion Powys yn ymweld â phobl yn eu cartrefi eu hunain neu yn y gymuned, ond oherwydd Covid-19 mae'r cysylltiadau hyn bellach yn cael eu gwneud drwy alwadau ffôn, galwadau fideo, cyfarfodydd ar-lein, e-byst a llythyrau.

Os byddech chi, neu unrhyw un rydych chi'n ei adnabod, yn elwa o ddefnyddio Gwasanaeth Cyfeillio Powys ffoniwch PAVO ar 01597 822191 neu anfonwch e-bost at: PBS@pavo.org.uk

Ychwanegodd Sharon Healey: " Gallai cyswllt wythnosol wneud gwahaniaeth i'ch helpu i oresgyn eich unigrwydd a'ch arwahanrwydd a chael sgwrs dda. Ac os oes angen help arnoch i fynd ar-lein, neu os hoffech wella eich sgiliau digidol, yna gall un o'n gwirfoddolwyr eich helpu gyda hynny hefyd."

Mae achlysuron ar-lein sy'n cael eu rhedeg gan Wasanaeth Cyfeillio Powys yn ystod yr wythnosau nesaf yn cynnwys:

  • Coffee & Chat - Wednesday 21 April, 11am-12pm
  • Celf a Chrefft gyda Nat - Dydd Gwener 23 Ebrill, 11am-12pm
  • Sgwrsio (cyfle i sgwrsio ag eraill yn Gymraeg) - Dydd Iau 29 Ebrill 11am-12pm
  • Yarn & Yatter - Thursday 6 May, 11am-12pm
  • Bring Your Own Lunch Club - Thursday 13 May, 12.30-1.30pm

You can register to join these events or find out more information on the befriending page on the PAVO website: https://www.pavo.org.uk/help-for-people/befriending.html

Mae PAVO hefyd yn rhedeg Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol, a all helpu oedolion o bob oed yn y sir, yn ogystal â'u teuluoedd a'u gofalwyr, i gael cymorth ychwanegol i gynnal eu hannibyniaeth. Gall y gwasanaeth eich cysylltu â mudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol a all eich cefnogi ymhellach. Os oes gennych ddiddordeb yn hyn, ffoniwch 01597 828649 neu e-bostiwch community.connectors@pavo.org.uk

Os hoffech ddod yn un o Gyfeillwyr Powys gyda PAVO, anfonwch e-bost volunteering@pavo.org.uk neu ffoniwch 01597 822191.

Gallwch hefyd gael gwybod mo am wirfoddoli ar dudalen Canolfan Wirfoddoli Powys ar wefan PAVO:  https://www.pavo.org.uk/help-for-people/volunteering.html

Gellir dod o hyd i gannoedd o gyfleoedd gwirfoddoli hefyd ar wefan Gwirfoddoli Cymru:  volunteering-wales.net/

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu