Sut i wneud cais

Darllenwch Brosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU a Nodyn Technegol Cronfa Gymunedol y DU ar gyfer Ymgeiswyr a Darparwyr cyn dechrau gweithio ar gynnig. Maent ar  wefan Llywodraeth y DU.

Mae'r Prosbectws yn darparu gwybodaeth fanwl am amcanion y Gronfa, y mathau o brosiectau y mae'n bwriadu eu cefnogi a sut mae'n gweithredu, gan gynnwys y meini prawf prosesu a dethol a ddefnyddir i asesu cynigion.

Bydd cynigion llwyddiannus Cronfa Adfywio Cymunedol y DU ar gyfer 2021/22 yn unig a rhaid i'r gwaith ddod i ben ym mis Mawrth 2022.

Dyddiad cau

Rhaid cyflwyno cynigion drwy ddefnyddio Ffurflen Gais Cronfa Adfywio Cymunedol y DU, a'i ddychwelyd atom trwy e-bost at CRF@powys.gov.uk. Ni allwn dderbyn ceisiadau mewn fformat arall. 

Rhaid cyflwyno cynigion erbyn 5pm, 17 Mai 2021

Lansiad

Rydym yn bwriadu cynnal digwyddiadau lansio ar gyfer pob un o'r 4 maes blaenoriaeth ar ddydd Iau, 22 Ebrill.  Cysylltwch â ni dros e-bost ar CRF@powys.gov.uk os oes gennych ddiddordeb.

Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn broses gystadleuol ac ni fydd Cyngor Sir Powys na Llywodraeth y DU yn mynd i drafodaethau gyda chynigwyr.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu