Sut fydd ceisiadau'n cael eu hasesu

Fel yr awdurdod arweiniol, byddwn yn asesu'r holl geisiadau a gyflwynwyd yn erbyn y canlynol:

  • y meini prawf porth a nodir ym Mhrosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU - bydd ceisiadau sy'n methu cwrdd â'r meini prawf hyn yn anghymwys a byddant yn cael eu gwrthod
  • i ba raddau y maent yn cwrdd ag amcanion Cronfa Adfywio Cymunedol y DU
  • i ba raddau y byddai cynigion yn cefnogi blaenoriaethau o ran twf a chyflogaeth leol.

Yn dilyn asesiad, byddwn yn cyflwyno'r ceisiadau cymwys hynny sy'n cwrdd yn gryf â Chronfa Adfywio Cymunedol y DU a blaenoriaethau lleol i Lywodraeth y DU i'w hystyried, hyd at uchafswm o £3m y lle (y cyfanswm sydd ar gael i Bowys).

Bydd Llywodraeth y DU yn asesu pob cais a gyflwynir gan awdurdodau arweiniol yn erbyn y meini prawf a nodir ym Mhrosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU.

Bydd Llywodraeth y DU yn cyhoeddi canlyniad y broses asesu o ddiwedd mis Gorffennaf 2021 ymlaen.

Byddwn yn ymrwymo i gytundeb cyllido gyda cheisiadau llwyddiannus.

Blaenoriaethau Lleol

Wrth ddewis y ceisiadau a fydd yn cael eu hanfon at Lywodraeth y DU i'w hystyried, byddwn yn blaenoriaethu'r ceisiadau sydd â'r potensial fwyaf i lwyddo yn erbyn blaenoriaethau lleol allweddol er mwyn helpu i sicrhau y gall economi Powys ailgodi cyn gynted â phosib o effeithiau pandemig Covid-19.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu