Ymgynghori ar fathodynnau glas

 

Image of a blue badgeDaeth cynllun Bathodyn Glas (Parcio i Bersonau Anabl) i rym yn 1971 dan adran 21 Deddf Cleifion Cronig a Phersonau Anabl 1970.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig lleihau'r consesiwn hwn.

Pam? Mae'n rhaid i'r gwasanaeth glustnodi arbedion o £100,000 eleni.  Mae'r ffigwr hwn yn cyfrannu at darged o £2m o arbedion ehangach i'r gwasanaeth priffyrdd, trafnidiaeth ac ailgylchu a tharged o £8.5m o arbedion i'r cyngor cyfan.

Rydym wedi gofyn ac wedi clywed nôl gan dros 600 o ddeiliaid bathodynnau glas, aelodau'r teulu a thrigolion a sefydliadau eraill oedd am ddatgan barn ar y cynigion a amlinellwyd ym mis Mehefin a Gorffennaf 2018.

Dewis y cyngor oedd ceisio cyfraniad gan ddeiliaid bathodynnau glas at gostau parcio lle bydden nhw'n talu i barcio am awr neu ddwy ond yn cael parcio am awr arall am ddim.

Roedd mwyafrif y rhai a atebodd eisiau i'r cyngor ddod o hyd i arbedion o rywle arall a chadw'r polisi o barcio am ddim i ddeiliaid bathodynnau glas, ond cynnig y cyngor oedd y dewis gorau nesaf.

Erbyn hyn, mae'r sylwadau wedi'u dadansoddi gydag adroddiad wedi'i gyflwyno i'r gwasanaeth a'r Aelod Cabinet er penderfyniad.  Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ar ôl dod i benderfyniad.

 

Cyswllt

 

  • Ebost: haveyoursay@powys.gov.uk
  • Cyfeiriad: Ymgynghoriadau, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu