Athrawon Powys yn derbyn gliniaduron newydd

Image of pupils and teacher looking at a laptop

19 Ebrill 2021

Image of pupils and teacher looking at a laptopMae'r cyngor sir wedi cyhoeddi bod dros 1,110 o athrawon sy'n gweithio mewn ysgolion Powys wedi derbyn gliniaduron newydd diolch i fenter gan Lywodraeth Cymru.

Mae Cyngor Sir Powys wedi gallu darparu gliniaduron i'r holl staff addysgu ar draws ysgolion y sir diolch i fuddsoddiad o £423,000 gan raglen Hwb EdTech Llywodraeth Cymru. Mae'r rhaglen yn cefnogi trawsnewid seilwaith digidol pob ysgol a gynhelir yng Nghymru.

Bu Tîm Gwasanaethau Digidol y cyngor yn goruchwylio'r gwaith o ddosbarthu'r gliniaduron fel eu bod yn barod i'w defnyddio gan athrawon cyn gynted ag y cawsant eu troi ymlaen. Trefnodd tim Cludiant Teithwyr y cyngor bod llawer o'r dyfeisiadau'n cael eu dosbarthu i ysgolion drwy ddefnyddio cwmnïau sy'n darparu cludiant ysgolion ar hyn o bryd.

Dywedodd Diane Reynolds, Pennaeth Gwasanaethau Digidol: "Mae technoleg wedi bod yn fwy hanfodol nag erioed dros y 12 mis diwethaf oherwydd pandemig y Coronafeirws ac nid oes amheuaeth y bydd yn parhau i fod yn hanfodol dros y blynyddoedd nesaf. Mae'n bwysig ein bod yn darparu offer TG i staff, gan gynnwys athrawon, fel eu bod yn gallu cyflawni eu dyletswyddau.

"Hoffwn ddiolch i'r rhai oedd ynghlwm â dosbarthu'r gliniaduron hyn, gan gynnwys y cwmnïau cludiant ysgolion a helpodd i sicrhau eu bod yn cael eu dosbarthu'n ddiogel."

Dywedodd Lynette Lovell, Prif Swyddog Addysg Dros Dro: "Un o egwyddorion arweiniol ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030 yw bod gennym sector ysgolion sy'n gyfoethog yn ddigidol sy'n galluogi pob dysgwr a staff i wella eu profiad addysgu a dysgu.

"Rwyf wrth fy modd ein bod wedi gallu darparu'r gliniaduron hyn diolch i gyllid gan raglen Hwb EdTech Llywodraeth Cymru. Mae'n bwysig bod gan staff ysgolion yr offer TG sydd ei angen arnynt fel y gallant ffynnu a helpu i arwain ein dysgwyr o fewn yr amgylchedd digidol newydd hwn a'u helpu i gyflawni eu potensial."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu