Powys yn croesawu ei gerbyd casglu gwastraff trydan cyntaf i fflyd gwastraff ac ailgylchu'r sir

Image of the new electric refuse collection vehicle

22 Ebrill 2021

Image of the new electric refuse collection vehicleWrth ymuno â fflyd cerbydau'r cyngor, mae'r cerbyd casglu gwastraff sy'n rhedeg ar drydan yn un o ddim ond tri sy'n cael eu defnyddio yng Nghymru ar hyn o bryd. Hwn hefyd yw'r cyntaf i gael ei ddefnyddio mewn sir mor wledig ac eang.

Cynhyrchwyd a darparwyd y cerbyd gan Dennis Eagle a bydd yn cael ei ddefnyddio i gasglu gwastraff dros ben o gartrefi ar draws y sir.

Dywedodd Nigel Brinn, Cyfarwyddwr Corfforaethol yr Economi a'r Amgylchedd gyda Chyngor Sir Powys: "Mae cyflwyno cerbyd casglu gwastraff trydan i'n fflyd cerbydau gwastraff ac ailgylchu'n garreg filltir arall o ran ymrwymiad y cyngor i leihau allyriadau carbon."

"Bydd y cerbyd hwn yn lleihau allyriadau o tua 25-35 o dunelli'r flwyddyn o'i gymharu â cherbyd diesel safonol. Bydd yn ein helpu i gyrraedd uchelgais yr awdurdod i ddod yn garbon niwtral erbyn 2030.

"Yn dilyn cyflwyno mannau gwefru cerbydau trydan mewn llawer o feysydd parcio ar draws y sir y llynedd, dyma ddechrau ein datblygiad tuag at fflyd o gerbydau allyriadau isel iawn. Bydd yn ategu at ein fflyd bresennol o e-feiciau a ddefnyddir gan ein gweithwyr cartrefi gofal.

"Mae gennym gyfradd ailgylchu sylweddol ar draws y sir yn barod, gyda'n gwastraff dros ben yn mynd i gyfleuster Ynni o Wastraff. Gyda chymorth ein preswylwyr a'n cymunedau, byddwn yn ymdrechu i gynyddu ein hymdrechion i gyrraedd targed ailgylchu Cymru gyfan nesaf, a bennwyd gan Lywodraeth Cymru, yn 2024-25. Erbyn hynny bydd rhaid i ni ailgylchu, ailddefnyddio neu wneud gwrtaith o 70% o'n gwastraff. Mae'r ffaith ein bod yn gallu defnyddio cerbyd allyriadau sero i'n helpu gyda'r nod hwn yn ei wneud yn fwy buddiol byth."

Llun: Chwith i'r Dde - Tony Lloyd, Fformon Gwastraff ac Ailgylchu; Matt Perry, Pennaeth Priffyrdd, Trafnidiaeth ac Ailgylchu; Ashley Collins, Uwch Reolwr, Gwastraff ac Ailgylchu; Daniel Vaughan, Goruchwyliwr Gwastraff ac Ailgylchu

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu