Chwilio am wirfoddolwyr i helpu gyda phrosiect darllen Llyfrgelloedd Powys

Man reading aloud from a book

22 Ebrill 2021

Man reading aloud from a bookDyma gais am wirfoddolwyr i helpu i recordio a golygu straeon ar gyfer prosiect sir gyfan Llyfrgelloedd Powys.

Mae'r cyngor sir yn chwilio am help gyda'i gynllun 'Awr Hud' er mwyn ehangu ei wasanaeth i ddarllenwyr brwd o bob oed a gallu.

Bydd recordiadau'r 'Awr Hud' yn creu banc o storiau a thrafodaethau sain ar wefan newydd Gwasanaethau Diwylliannol Cyngor Sir Powys sydd i'w lansio nes ymlaen yn y flwyddyn.

Ar hyn o bryd mae staff a gwirfoddolwyr llyfrgelloedd wrthi'n recordio llenyddiaeth glasurol i'r prosiect oherwydd cyfyngiadau hawlfraint, ond y gobaith yw annog rhai awduron o Bowys i ddarllen a recordio eu gwaith nhw hefyd.

Dywedodd Nina Davies, Pennaeth Tai a Datblygu Cymunedol: "Mae benthyg llyfrau sain wedi dod yn fwy poblogaidd ers y cyfnod clo cyntaf y llynedd a gallan nhw fod yn hanfodol wrth helpu gyda lles, yn arbennig pobl sy'n byw ar eu pen eu hunain.  Maent yn cynnig llais cyfeillgar dros gyfnod ynysig, ond maen nhw hefyd yn fwy cyfleus, oherwydd gallwch wrando wrth wneud rhywbeth arall.

"Maen nhw hefyd yn bwysig i drigolion sydd â nam ar y golwg neu lythrennedd ac yn helpu i sicrhau fod pawb yn gallu defnyddio ein llyfrau."

Mae gwaith ein gwirfoddolwyr wedi bod yn hanfodol wrth anfon llyfrau a ddewisiwyd trwy'r gwasanaeth archebu a chasglu i drigolion sydd wedi bod yn gwarchod neu'n hunanynysu.  Mewn rhai amgylchiadau mae trigolion wedi bod yn derbyn llyfrau gyda'r bwyd, moddion neu brydau poeth.

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd y cyngor yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer y prosiect 'Awr Hud' sy'n hapus i recordio'u hunain yn darllen un ai ar fideo neu ar ffeil sain ond maent hefyd yn awyddus i glywed gan unrhyw un gyda sgiliau recordio a golygu sy'n gallu helpu gyda'r cyflwyniad ac ychwanegu is-deitlau.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys, e-bostiwch  library@powys.gov.uk neu galwch: 01597 827460.

Mae llyfrgelloedd Powys wedi agor unwaith eto os ydych am drefnu sesiwn ar gyfrifiadur neu wneud apwyntiad neu giwio i bori trwy llyfrau, ond bydd y gwasanaeth archebu a chasglu'n dal i fod ar gael os oes well gennych hynny.  Gallwch alw 01597 827460 neu archebu ar-lein ar wefan y Cyngor: Gwasanaeth archebu a chasglu - Powys

Bydd aelodau hefyd yn gallu llwytho e-lyfrau, e-lyfrau sain ac e-gylchgronau am ddim oddi ar wefan Powys: e-Lyfrau, e-Lyfrau Llafar ac e-Gylchgronau - Powys

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu