Amser ar ôl i gofrestru ar gyfer y gwasanaeth poblogaidd casglu gwastraff gardd

Image of a green bin in a garden

22 Ebrill 2021

Image of a green bin in a garden Mae'r gwanwyn wedi cyrraedd, mae sŵn peiriannau lladd gwair yn yr awyr ac mae mwy o drigolion nag erioed yn manteisio ar wasanaeth ailgylchu gwastraff gardd y cyngor.

I'r garddwyr prysur hynny sydd heb danysgrifio i wasanaeth ailgylchu gwastraff gardd 2021, mae amser o hyd i gofrestru.

Am £37 yn unig ar gyfer tymor 2021, mae'r gwasanaeth yn ffordd hawdd, lân a syml o gael gwared ar eich gwastraff gardd, gyda'r wybodaeth y bydd y cyfan yn cael ei gasglu, ei ailgylchu a'i droi'n gompost.

Mae'r ffi am y tymor yn cynnwys llogi bin ar olwynion 240 litr a chasgliadau bob pythefnos o'ch gardd tan 3 Rhagfyr. Mae bin 120 litr llai ar gael am bris is ar gyfer aelwydydd â gerddi bach, neu mae sachau gwastraff gardd y gellir eu compostio ar gael ar gyfer y rhai sy'n cael casgliadau sbwriel gweddilliol mewn bagiau porffor.

Bydd tanysgrifwyr ar gyfer tymor 2021 yn derbyn sticer gyda'u dyddiadau casglu arnynt a dylid ei osod ar eich bin olwynion gwyrdd i helpu i ddangos i'r criw eich bod wedi cofrestru eleni.  Bydd tanysgrifwyr newydd i'r gwasanaeth yn derbyn eu bin gwyrdd o fewn 10 diwrnod gwaith, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru'n gynnar i elwa o gynifer o gasgliadau â phosibl.

Byddwn mewn cysylltiad eto â phreswylwyr sydd heb ailgofrestru a byddwn yn casglu'r biniau oddi wrth y rhai nad ydynt yn dymuno parhau â'r gwasanaeth.

"Rydym yn deall ein bod i gyd yn byw bywydau prysur iawn ac weithiau mae ailgofrestru i wasanaeth fel y casgliad ailgylchu gwastraff gardd yn gallu mynd yn angof." esboniodd Matt Perry, Pennaeth Priffyrdd, Trafnidiaeth ac Ailgylchu.

"Dyna pam rydym bob amser yn rhoi ychydig wythnosau o ras i'n cwsmeriaid o ran casgliadau. Mae'r holl finiau gwastraff gardd sy'n cael eu rhoi allan yn cael eu gwagio ar gyfer y casgliadau cyntaf rhag ofn ei fod wedi mynd yn angof ac i roi amser iddynt ailgofrestru am dymor arall yn eu hamser eu hunain.

"Fodd bynnag, mae'n annheg disgwyl bod ein cwsmeriaid yn talu i barhau i wagio biniau aelwydydd sy'n penderfynu peidio ag ailgofrestru ar gyfer y gwasanaeth. Ar ôl cyfres o nodiadau yn eich atgoffa, os nad yw'r ffi dymhorol yn cael ei thalu, byddwn yn trefnu bod y bin yn cael ei gasglu, ei lanhau a'i ailddosbarthu i gwsmeriaid sydd am ddechrau manteisio ar y gwasanaeth." 

Mae nifer y tanysgrifwyr i'r gwasanaeth eleni yn uwch nag erioed, gyda mwy o bobl yn manteisio ar y cyfle i gael eu gwastraff gardd wedi'i gasglu o'u cartrefi.  Bydd preswylwyr sydd ddim yn tanysgrifio i'r gwasanaeth yn gallu parhau i gompostio eu gwastraff gardd gartref neu fynd ag ef i un o'r pum canolfan ailgylchu gwastraff o'r cartref ym Mhowys.

Gallwch danysgrifio nawr drwy fynd i https://cy.powys.gov.uk/gwastraffgardd neu drwy ffonio 01597 827465. Os oes angen atgoffa eich hun o'ch diwrnod casglu, ewch i  https://cy.powys.gov.uk/article/752/Diwrnod-casglu-biniau

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu