Cyngor yn chwilio am wybodaeth ar blaciau coffa ym Mynwent Aberhonddu

Brecon Cemetery Memorial Plaques

26 Ebrill 2021

Brecon Cemetery Memorial PlaquesMae'r cyngor yn chwilio am wybodaeth yn gysylltiedig â thri phlac coffa sydd wedi'u gosod ar gapel ym Mynwent Aberhonddu

Mae tri phlac coffa, sydd wedi eu lleoli ar ochr capel ym Mynwent Aberhonddu, Heol Cradoc i'w hadleoli o'r capel i leoliad newydd ac addas yn y fynwent.

Mae'r cyngor yn chwilio am wybodaeth yn gysylltiedig â theuluoedd yr ymadawedig canlynol er mwyn rhoi gwybod iddynt fod y placiau'n cael eu symud,

·    Trudi Jones (14.08.63 - 15.08.63) ac Alan Jones (7.11.66 - 7.11.66) Plant Marjorie a Dennis Jones

·    Baban bach James Burgess (6.1.1978)

·    Graham George Paget (2.1.1942 - 25.1.1942)

Dywedodd Gwilym Davies, Pennaeth Eiddo, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd, "Rydym eisoes wedi ysgrifennu at y teuluoedd yn y cyfeiriadau oedd ynghlwm â'r ceisiadau ar y pryd, y diweddaraf o'r rhain oedd tua 50 mlynedd yn ôl, ond hyd yma nid ydym wedi llwyddo i gael unrhyw ymatebion.

"Nid ydym yn ymwybodol o unrhyw aelodau o'r teulu sy'n ymweld â'r placiau coffa, ond rhag ofn, byddai'n well gennym pe bai'r teuluoedd yn cael gwybod ein bod yn symud y placiau cyn iddo ddigwydd, yn hytrach na'u bod yn darganfod eu bod wedi cael eu symud ar ôl hynny.

"Byddem yn croesawu unrhyw ohebiaeth gyda'r perthnasau os ydynt yn dymuno cysylltu â ni."

Os oes gennych unrhyw wybodaeth a allai fod o ddefnydd, neu os ydych yn berthynas, cysylltwch drwy anfon e-bost at public.protection@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 826000.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu