Dal i fod amser i roi barn ar y cynigion ar gyfer ysgolion Aberhonddu

Image of Transforming Education words and its branding

28 Ebrill 2021

Image of Transforming Education words and its brandingDim ond pythefnos sy'n weddill i bobl roi eu barn ar gynigion i greu ysgol gynradd newydd yn ne Powys trwy uno tair ysgol bresennol.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig uno Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street ac Ysgol Gynradd Cradoc i greu ysgol gynradd newydd fel rhan o gynlluniau i Drawsnewid Addysg yn ardal dalgylch Aberhonddu.

Mae'r cyngor yn gofyn am farn y cyhoedd ar y cynnig ac mae gennych tan ddydd Mercher 12 Mai 2021 i roi eich barn.

Os bydd yn mynd yn ei flaen, bydd yr ysgol gynradd newydd yn gweithredu o'r tri safle presennol o fis Medi 2022 cyn symud i adeilad newydd yr 21ain ganrif ar hen safle Ysgol Uwchradd Aberhonddu yn y dyfodol.

Bydd y cynlluniau'n helpu'r cyngor i wireddu ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys, sef strategaeth uchelgeisiol 10 mlynedd a gafodd sêl bendith y llynedd.

Dywedodd Dr Caroline Turner, Prif Weithredwr Cyngor Sir Powys: "Un o amcanion ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys yw gwella hawliau dysgwyr a'r profiadau i bob un o'n dysgwyr.

"Rydym hefyd wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau o'r radd orau lle bydd dysgwyr ac athrawon yn gallu ffynnu a chyrraedd eu potensial.

"Bydd y cynlluniau ar gyfer ardal dalgylch Aberhonddu'n ein helpu ni gyflwyno ein strategaeth a gwella hawliau a phrofiadau dysgwyr y dyfodol.

"Ond mae'n bwysig bod pobl cymunedau'r ysgolion hyn a'r ardaloedd cyfagos yn cael dweud eu dweud ar y cynigion hyn.  Rwy'n annog pawb i gyflwyno sylwadau er mwyn gallu eu trafod."

I ymateb i'r ymgynghoriad, ewch i Trawsnewid Addysg a dilyn y dolenni i roi eich barn ar-lein. 

Os hoffech gopi papur o'r ddogfen ymgynghori, cysylltwch â'r Tîm Trawsnewid Addysg trwy ffonio 01597 826618 neu e-bostio school.organisation@powys.gov.uk

Gallwch ymateb i ni trwy lythyr neu e-bostio school.consultation@powys.gov.uk neu drwy'r post at y Tîm Trawsnewid Addysg, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, LD1 5LG.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu