Olion pawennau'n arwain perchnogion cŵn Powys i'r bin...

Image of chalk paw prints

4 Mai 2021

Image of chalk paw printsMae olion pawennau trawiadol yn ymddangos o amgylch y sir, gan arwain y ffordd i'r bin agosaf i atgoffa perchnogion i lanhau ar ôl eu cŵn pan maen nhw allan yn mynd am dro.

Er bod y rhan fwyaf o berchnogion cŵn yn unigolion gofalgar a chyfrifol, nid yw rhai pobl yn glanhau ar ôl eu hanifeiliaid anwes o hyd, gan adael baw ar strydoedd a mannau agored Powys.

Mae ymgyrch diweddaraf Cyngor Sir Powys yn atgoffa pobl yn gynnil y dylen nhw fagio a binio baw cŵn - gwnaiff unrhyw fin ysbwriel cyhoeddus y tro. Y prif beth yw cofio ei godi a'i roi yn y bin bob tro.

Dywedodd Nigel Brinn, Cyfarwyddwr Corfforaethol yr Economi a'r Amgylchedd gyda Chyngor Sir Powys: "Baw cŵn yw'r math mwyaf atgas ac annerbyniol o ysbwriel ar ein strydoedd a'n mannau agored. Mae sylwadau sy'n dod i law gan drigolion Powys yn dweud wrthym mai baeddu yw'r broblem y mae'r cyhoedd yn pryderu amdano fwyaf."

"Mae ein tîm ymwybyddiaeth a gorfodi gwastraff yn brysur yn mynd o amgylch ardaloedd yn gosod arwyddion ac yn ymgysylltu â pherchnogion cŵn. Hefyd mae ein glanhawyr stryd yn gwneud eu gorau glas i lanhau ar ôl yr ychydig anghyfrifol sy'n gwrthod cymryd cyfrifoldeb dros eu hanifeiliaid anwes eu hunain.

"Nod yr ymgyrch diweddaraf hwn yw annog pobl sy'n mynd â'u cŵn am dro i gael gwared ar faw cŵn ac i leihau baeddu a'r costau glanhau sy'n gysylltiedig â'r ymddygiad gwrthgymdeithasol yma.

"Ry'n ni wedi defnyddio paent â sylfaen sialc, sy'n diflannu'n naturiol ac yn ddiwenwyn i greu'r olion pawennau lliwgar. Bydd yn golchi ymaith ar ôl ychydig o gawodydd o law, ond gobeithio y bydd yr ysgogiad i barhau i ddefnyddio'r biniau ar ôl i'r pawennau ddiflannu'n aros."

Mae'r ymgyrch i leihau baw ci'n rhan o brosiect Caru Cymru, menter ledled Cymru gyda'r nod o gael gwared ar ysbwriel a gwastraff ac i ysbrydoli pawb i weithredu a gofalu am yr amgylchedd.

Gall unrhyw un nad yw'n glanhau ar ôl eu ci gael dirwy o hyd at £1,000. I roi gwybod am ddigwyddiadau o gŵn yn baeddu yn eich ardal chi, ewch i: https://cy.powys.gov.uk/article/4513/Rhoi-gwybod-i-ni-am-gwn-yn-baeddu

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu