Dymchwel hen adeilad y cyngor yn barod i ddatblygu tai

Image of site of former Robert Owen House

5 Mai 2021

Image of site of former Robert Owen HouseMae hen adeilad y cyngor wedi cael ei ddymchwel yn barod i adeiladu datblygiad tai, dywedodd Cyngor Sir Powys.

Cafodd Tŷ Robert Owen yn Y Drenewydd ei ddymchwel gan y cwmni adeiladu lleol EvaBuild Ltd.  Roedd yr adeilad yn cynnwys swyddfeydd y cyngor a llety â chymorth cyn iddo gau yn 2019.

Bydd y tir yn cael ei ddatblygu gan Dîm Tai Fforddiadwy y Cyngor i greu cartrefi newydd.

Dywedodd Nina Davies, Pennaeth Tai a Datblygu Cymunedol: "Mae gennym darged uchelgeisiol i adeiladu 250 o gartrefi newydd erbyn 2025 sy'n un o flaenoriaethau allweddol ein Gweledigaeth 2025, y Cynllun Gwella Corfforaethol, ac rydym yn gwneud cynnydd da.

"Bydd safle Tŷ Robert Owen yn bwysig iawn wrth i ni barhau i weithio tuag at y targed uchelgeisiol hwn.

"Rydym eisiau adeiladu tai fforddiadwy ac rydym wrthi'n datblygu cynlluniau ar hyn o bryd.

"Y gwaith dymchwel yw cam cyntaf y prosiect cyffrous hwn.

"Cyn cyflwyno cais cynllunio, byddwn yn cynnal ymgynghoriad cyn ymgeisio i roi cyfle i'r gymuned leol ddweud eu dweud ar y cynlluniau."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu