Dyfarnwr rygbi y Gemau Olympaidd yn dweud fod gwaith datblygu chwaraeon wedi helpu ei yrfa

Adam Jones

6 Mai 2021

Adam JonesMae dyfarnwr rygbi sydd ar ei ffordd i'r Gemau Olympaidd yr haf hwn, yn dweud bod ei waith gydag Adran Datblygu Chwaraeon Cyngor Sir Powys wedi helpu ei yrfa.

Mae Adam Jones yn swyddog datblygu chwaraeon a chymunedau gweithredol yn ardaloedd Llandrindod a Llanfair-ym-Muallt, a bydd yn dyfarnu yng nghystadleuaeth Rygbi Saith bob ochr i ferched yn y gemau Olympaidd yn Tokyo eleni rhwng 29 a 31 Gorffennaf. Bydd hefyd yn dyfarnu yng nghystadleuaeth Rygbi Saith bob Ochr y Byd ym Monaco ar 19 a 20 Mehefin sef y gystadleuaeth cymhwyso olaf.

Mae Adam yn un o 22 o ddyfarnwyr rygbi sydd wedi'u dewis i deithio i Siapan.

Cyn hyn mae wedi dyfarnu o flaen torf o 80,000 mewn hen stadiwm pêl-fasged yng nghystadleuaeth Rygbi Saith Bob Ochr Cwpan y Byd 2018 yn San Francisco a Chwpan Her Ewrop a'r PRO14.

Mae Adam wedi gweithio i'r cyngor ers pedair blynedd ac ar hyn o bryd mae'n gweithio dau ddiwrnod yr wythnos fel swyddog datblygu chwaraeon yn Ysgol Calon Cymru a thri diwrnod yr wythnos i Undeb Rygbi Cymru.

Dywedodd: "Mae'r ddwy swydd yn mynd law yn llaw.  Mae'n rhaid dangos awdurdod gyda'r chwaraewyr ar y cae a gyda'r disgyblion yn yr ysgol. Felly mae'n achos o gael y cydbwysedd iawn rhwng y gwaith o gyfathrebu - a pheidio bod yn rhy awdurdodol - a chael parch y chwaraewyr a'r plant.

"Rwy'n mwynhau'r ddwy swydd oherwydd rwy'n gallu anghofio am rygbi ar fore Llun gan wybod nad oes gan blant yn yr ysgol neu'r clwb chwaraeon unrhyw syniad sut aeth y gêm ar y penwythnos. Aelod staff arall ydw i. Ond weithiau maen nhw'n dod mewn ac yn dweud eu bod wedi fy ngweld i ar y teledu ac ry'n ni'n cael bach o sgwrs ar ydw i wedi gwneud penderfyniadau anghywir.

"Mae'n braf cael cydbwysedd rhwng y ddwy swydd ac rwy'n ddiolchgar iawn i'r cyngor am fy nghadw i ymlaen a chaniatau i mi ddatblygu fy ngyrfa dyfarnu. Mae fy rheolwr Elin Wozencraft wedi bod yn gefnogol iawn ac mae tîm Chwaraeon Powys wedi bod yn gefn i mi yr holl ffordd.

"Y nod bob amser yw ceisio cyrraedd y Gemau Olympaidd felly rwy wrth fy modd cael fy newis. Mae'n wobr am waith caled a llawer o deithio, felly rwy'n hapus iawn.

Ychwanegodd Nina Davies, Pennaeth Tai a Datblygu Cymunedol Cyngor Sir Powys: "Rydym wedi bod yn hapus i gefnogi uchelgais Adam i ddyfarnu ar y lefel uchaf ac er y bydd yn ein gadael ni ar ddiwedd y mis i weithio'n llawn amser gydag Undeb Rygbi Cymru tan y Gemau Olympaidd, rydym yn hynod falch y bydd yn dod nôl atom am ddiwrnod yr wythnos yn yr Hydref.

"Mae Adam a'i gydweithwyr yn gwneud gwaith pwysig yn ein hysgolion a'n cymunedau trwy roi cyfle i bawb o bob oed, gallu a rhyw i gymryd rhan mewn chwaraeon ac rwy'n gobeithio y bydd rhai o'r plant dan ei ofal yn cael eu hysbrydoli gan ei gyraeddiadau ac yn dilyn ei ôl-troed trwy gymryd rhan yng ngemau Olympaidd y dyfodol."

YN Y LLUN:  Adam Jones. Picture: Huw Evans Agency/WRU

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu