Ceisiadau ar agor ar gyfer cyrsiau Chweched Dosbarth Powys

Image of female sixth form student with Welsh Powys Learning Pathways branding

10 Mai 2021

Image of female sixth form student with Welsh Powys Learning Pathways brandingMae wedi cael ei gyhoeddi bod ceisiadau nawr ar agor ar gyfer cyrsiau Chweched Dosbarth Powys sy'n dechrau ym mis Medi 2021.

Mae ystod enfawr o gyrsiau ar gael mewn Dosbarthiadau Chweched Dosbarth ym Mhowys gan gynnwys y Gyfraith, Seicoleg, Mathemateg Bellach ac Addysg Gorfforol.

Gall y rhai sydd â diddordeb mewn astudio mewn Chweched Dosbarth ym Mhowys ddod o hyd i'r ystod gyfan o gyrsiau ar wefan Llwybrau Dysgu Powys - https://www.powyslearningpathways.wales/cy/home

Mae'r wefan yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i rieni, gofalwyr a dysgwyr am y cyrsiau yn ogystal â Chwestiynau Cyffredin sy'n ymwneud â'r cynnig Ôl-16 ym Mhowys.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar Addysg ac Eiddo: "Mae dosbarthiadau chweched dosbarth ym Mhowys wedi bod yn allweddol i alluogi ein pobl ifanc i wneud cynnydd cryf ac i gael canlyniadau da i sicrhau y gallant gymryd y camau nesaf yn eu llwybr gyrfa dewisol.

"Mae cwrs newydd hefyd ar gael yn ein chweched dosbarth sef BTEC Lefel 3 cyfrwng Cymraeg mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori - mae'r cymhwyster hwn yn gyfwerth â dwy Lefel A.

"Bydd rhai o'r cyrsiau'n cael eu darparu drwy e-sgol, lle bydd yr athro'n cyflwyno gwersi drwy gyswllt fideo byw gyda'r dysgwyr yn aros yn eu hysgolion.  Bydd y gwersi 'byw' hyn gydag athro profiadol a chymwysedig, sydd wedi'i leoli mewn ysgol arall.

"Hefyd, gallai'r rhai sy'n dewis i astudio mewn Chweched Dosbarth ym Mhowys fod yn gymwys i gael gliniadur am ddim i'w helpu gyda'u hastudiaethau."

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau ac i wneud cais ewch i https://www.powyslearningpathways.wales/cy/home

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu