Ymgynghorwr olrhain cysylltiadau'n helpu Tîm GB i baratoi ar gyfer Gemau Olympaidd Tokyo

Neil Lewis

11 Mai 2021

Neil LewisMae ymgynghorwr olrhain cysylltiadau ar fin cyfnewid ei waith arafu ymlediad Covid-19 ym Mhowys i helpu prif fabolgampwyr y DU i ennill aur yng ngemau Olympaidd Tokyo.

Mae'r arbenigwr cryfder a chyflyru, Neil Lewis o Fetws Cedewain ger Y Drenewydd wedi bod yn rhan o dîm olrhain cysylltiadau llwyddiannus Cyngor Sir Powys am y pum mis diwethaf. Yn gyntaf, buodd yn cynghori'r rheiny a oedd wedi profi'n bositif am Covid-19 a'u cysylltiadau agos, i hunanynysu. Yn fwy diweddar buodd yn rhoi cymorth dros y ffôn fel rhan o raglen frechu dorfol Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Ochr yn ochr â hyn mae wedi parhau gyda'i waith fel eu prif hyfforddwr cryfder a chyflyru. Mae'n sicrhau bod marchogion yn y cyflwr gorau ar gyfer y gemau Olympaidd. Bydd yn gyfrifol am oruchwylio'r paratoadau corfforol terfynol ar gyfer deg camp yng ngwersyll hyfforddi Tîm GB yn Japan yn yr wythnosau cyn ac yn ystod y Gemau.

Dywedodd Neil: "Dyma fy Ngemau Olympaidd cyntaf ac dw i'n llawn cyffro o fod yn gweithio gyda Thîm y DU. Dros bedwar cylch Olympaidd dw i wedi gweithio gyda thimau Rhwyfo, Hwylio a Marchogol GB. Felly, dw i wedi bod yn paratoi mabolgampwyr ers Gemau Olympaidd Beijing yn 2008. Ond hwn fydd y tro cyntaf i mi fod ar awyren i'r gemau ar gyfer wythnos olaf y paratoi.

"Bydda i'n gweithio ar bopeth o gymnasteg a hoci i godi pwysau. Bydd deg o gampau gwahanol yn dod i'r gwersyll hyfforddi paratoi terfynol tra dw i yna.

"Ces i fy nethol i fynd i Gemau Olympaidd Rio ond oherwydd yr achosion o firws Zika, cwtogwyd ar faint y gwersyll hyfforddi ac yn anffodus collais i allan. Roedd yn siom enfawr, ond dyma ni bedair blynedd yn ddiweddarach ac dw i'n edrych ymlaen yn arw."

Bydd Neil yn Japan am fis yn helpu mabolgampwyr y DU i baratoi.

Dywedodd: "Bydda i'n gweithio tra bydd llawer o'r digwyddiadau'n cael eu cynnal, achos dyna'r rheswm pam 'dach chi yna. Bydda i'n gallu dal i fyny ar ddigwyddiadau'r diwrnod gyda'r hwyr ond bydd llawer o bobl yn ôl yng Nghymru'n gweld mwy o sylw fyw o'r gemau na finnau.

"Dw i'n meddwl y bydd yn wahanol i unrhyw gemau Olympaidd a fuodd o'r blaen. Y brif flaenoriaeth fydd diogelwch y cyhoedd a mabolgampwyr ill dau - mae hwn yn hollol ddealladwy ac yn iawn. Ni fydd gwylwyr rhyngwladol yn y Gemau Olympaidd yma a dim ond hyn a hyn o gyswllt fydd rhwng cyhoedd Japan, mabolgampwyr a thimau cefnogol."

Dywedodd y Cynghorydd Graham Breeze, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion Llywodraethu Corfforaethol, Ymgysylltu a Gwasanaethau Rheoliadol: "Rydym yn dymuno pob llwyddiant yn y byd i Neil a'i fabolgampwyr Tîm GB yng Ngemau Olympaidd Tokyo a gobeithio y bydd ei holl waith caled yn talu ar ei ganfed.

"Os byddant yn gweithio mor effeithiol â'n timau Profi, Olrhain a Diogelu ym Mhowys - gyda'u gwaith olrhain cysylltiadau a'u cefnogaeth i'r rhaglen frechu dorfol - byddant ar eu hennill, rwy'n siŵr."

LLUN: Yr hyfforddwr cryfder a chyflyru ac ymgynghorydd olrhain cysylltiadau Neil Lewis.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu