Pencampwraig archfarchnad yn derbyn gwobr y Barcud Arian am ei gwaith yn y gymuned

Jennifer Coppell

11 Mai 2021

Jennifer CoppellMae Pencampwraig Gymunedol o ogledd Powys a helpodd i drefnu bwyd a chefnogaeth i'w chymuned yn ystod y pandemig, wedi cael cydnabyddiaeth am ei hymdrechion gan Gadeirydd Cyngor Sir Powys.

Mae Jennifer Coppell, Hyrwyddwraig Gymunedol yn archfarchnad Morrisons yn Y Drenewydd wedi derbyn Gwobr Barcud Arian gan y Cynghorydd Gwynfor Thomas am wasanaethau rhagorol i'r gymuned. Buodd yn gweithio i sicrhau bod bwyd ar gael ar gyfer banciau bwyd, elusennau, eglwysi a mudiadau eraill, fel y gallant ddosbarthu bwyd i bobl mewn angen.

Yn ogystal, trefnodd Ms Coppell lawer o gystadlaethau i helpu i godi calon y rheiny yn y gymuned yn ystod misoedd duon y clo ac fe roddwyd yr enillion i elusennau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu