Hwb newydd i godi sbwriel yn Llanfyllin

Image of the new litter picking hwb at Llanfyllin Library

17 Mai 2021

Image of the new litter picking hwb at Llanfyllin LibraryMae Llyfrgell Llanfyllin wedi ymuno â saith hwb llwyddiannus arall ar draws y sir i fenthyca pecynnau codi sbwriel i'r rheiny sy'n awyddus i helpu i gadw eu hardal leol yn rhydd oddi wrth sbwriel.

Darperir pecynnau, sy'n cynnwys festiau llachar, cydiwr sbwriel, cylchoedd i gadw'r sachau ar agor, a chyflenwad o fagiau ailgylchu a sbwriel, mewn cydweithrediad â Chyngor Sir Powys, Cadw Cymru'n Daclus, ac yn yr achos yma busnes lleol o Lanllieni, The Helping Hand Company. Gellir benthyca'r pecynnau i grwpiau lleol, clybiau, teuluoedd a gwirfoddolwyr eraill sy'n dymuno gwneud gwahaniaeth i'w hardal leol.

Cyflwynwyd yr hwb newydd hwn yng Ngogledd Powys gan Godwyr Sbwriel Llanfyllin, sef grŵp o wirfoddolwyr o Gymdeithas Sifil Llanfyllin a Chyngor Tref Llanfyllin.

Dywed y Cyng Heulwen Hulme, Aelod Portffolio'r Cabinet â chyfrifoldeb am faterion yr Amgylchedd "Rydym bob amser yn awyddus i gefnogi cymunedau i weithredu i wella'u hamgylchedd. Mewn byd delfrydol byddai pobl yn ymddwyn yn gyfrifol ac yn rhoi eu sbwriel yn y bin, neu fynd at ef adref i'w canlyn. Fodd bynnag, nod Caru Cymru, menter Cymru Gyfan i gael gwared ar sbwriel a gwastraff yw cadw ein hardaloedd lleol yn rhydd oddi wrth sbwriel.

"Mae gweithredoedd positif cymunedau fel Llanfyllin yn ffordd wych o ymateb i bryderon trigolion am eu hamgylchedd, ac mae'n caniatáu i bawb ysgwyddo'r cyfrifoldeb a mynd ati i wella'u hardal leol."

Gyda chymorth eraill, bu'r Cyng Peter Lewis, sy'n Gynghorydd Sir, yn Gynghorydd Tref ac yn Faer Llanfyllin, yn helpu i sefydlu'r grŵp newydd i geisio gwella'r amgylchedd lleol o amgylch y dref. "Mae'r dref yn anelu at geisio ennill dyfarniad Prydain yn ei Blodau (Britain in Bloom) a hybu mentrau amgylcheddol. Roeddem yn teimlo bod ffurfio Codwyr Sbwriel Llanfyllin a chyflwyno'r hwb newydd yn ein llyfrgell yn ffordd wych o ddenu'r gymuned gyfan i ymgysylltu a chadw ein tref yn lân ac yn daclus", esboniodd y Cyng Lewis.

I gael rhagor o wybodaeth am yr hybiau codi sbwriel a gwybodaeth am drefnu achlysur diogel i godi sbwriel yn eich ardal chi, ewch i: https://cy.powys.gov.uk/article/8029/Pecyn-codi-sbwriel

Llun: Chwith i'r Dde; James Thompson, PCC Waste Awareness and Enforcement Manager for PCC; David Brandreth, Chair of Llanfyllin Civic Society; Julie Owen, Llanfyllin Town Council

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu