Canol trefi yng nghanolbarth Cymru i elwa o gronfa 'creu lleoedd' newydd

Image of an outdoor dining table and chairs

17 Mai 2021

Image of an outdoor dining table and chairsBydd cyllid 'creu lleoedd' Llywodraeth Cymru a sicrhawyd gan Gyngor Sir Powys ar gyfer ardal canolbarth Cymru yn gweld buddsoddiad o £1.26 miliwn i helpu canol trefi Powys a Cheredigion i ailadeiladau'n ôl.

Fel rhan o'r rhaglen adfywio Trawsnewid Trefi ehangach, mae'r grant newydd hwn wedi'i gynllunio i gynnig cymorth hyblyg ar gyfer ystod eang o brosiectau gan gynnwys datblygiadau seilwaith gwyrdd i welliannau masnachol a phreswyl mewnol ac allanol i berchnogion busnes.

Y gobaith yw y bydd yr arian hwn, ochr yn ochr â phecynnau cymorth Trawsnewid Trefi eraill i gefnogi canol y dref a masnachwyr yn ymateb i Covid-19 trwy ariannu addasiadau a gwella diogelwch y cyhoedd, yn helpu gydag ymdrechion adfer o'r pandemig - gan helpu i ddod â chyfleoedd economaidd a chyflogaeth newydd yn ôl i ganol ein trefi.

​"Mae argyfwng Covid-19 wedi cael effaith sylweddol ar fywydau ac iechyd llawer o ddinasyddion Powys, ond mae hefyd wedi cael canlyniadau economaidd difrifol. Cafodd y cyfyngiadau symud effaith ar unwaith ar y ffordd y mae canol ein trefi'n gweithredu, gyda llawer o fusnesau'n gorfod cau am gyfnod sylweddol." esbonia'r Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod Cabinet dros Ddatblygu Economaidd ac Adfywio.

"Mae ein sylw bellach yn gadarn ar gefnogi canol ein trefi, gan sicrhau eu bod yn parhau'n ddiogel ac yn wydn, nawr ac i'r dyfodol.

"Mae'r gronfa creu lleoedd newydd yn gyfle gwych i ganol ein trefi ar draws canolbarth Cymru i gael gafael ar arian i helpu i ailadeiladu, manteisio ar ymdeimlad unigryw o le a chreu lleoedd cynaliadwy i'n cymunedau."

Mae'r grant creu lleoedd ar gael i fusnesau preifat, gan gynnwys datblygwyr, busnesau'r trydydd sector, a'r sector cyhoeddus. I gael rhagor o wybodaeth a manylion am sut i wneud cais, ewch i: https://www.tyfuymmhowys.com/trawsnewid-trefi

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu