Caniatâd i fwrw ymlaen gydag ysgol pob oed newydd

Image of Llanfair Caereinion C.P. School and Caereinion High School

18 Mai 2021

Image of Llanfair Caereinion C.P. School and Caereinion High SchoolBydd dwy ysgol yng ngogledd Powys yn cael eu huno i greu ysgol pob oed newydd ar ôl cael sêl bendith y Cabinet, cadarnhaodd y cyngor sir.

Bydd Cyngor Sir Powys yn sefydlu ysgol pob oed newydd yn Llanfair Caereinion, a bydd hyn yn cael ei gyflawni drwy gau Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion a sefydlu ysgol newydd 4-18 oed ar y safleoedd presennol o fis Medi 2022.

Bydd y cynigion yn helpu'r cyngor i gyflawni ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg a fydd yn gwella profiadau a hawl dysgwyr. Cymeradwywyd y strategaeth ym mis Ebrill 2020.

Yn gynharach eleni, rhoddwyd caniatâd gan y Cabinet i gyhoeddi hysbysiad statudol ffurfiol yn cynnig y newid hwn. Cyhoeddwyd yr hysbysiad ym mis Chwefror.  Yn ystod cyfnod yr hysbysiad statudol, derbyniwyd 31 o wrthwynebiadau.

Ar ôl derbyn ac ystyried yr adroddiad gwrthwynebu, heddiw (dydd Mawrth 18 Mai)  cytunodd y Cabinet i uno Ysgol GG Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion er mwyn sefydlu ysgol pob oed newydd.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Rydym wedi ymrwymo i gyflawni cynnig gwell i ddysgwyr ar gyfer plant a phobl ifanc Powys trwy ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys.

Rwy wrth fy modd bod y Cabinet wedi cymeradwyo'r cynnig i sefydlu ysgol pob oed yn Llanfair Caereinion a fydd o fudd i ddisgyblion a'r staff dysgu.

"Er bod y prif wrthwynebiadau'n ymwneud â'r angen am ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg, roedd y cynnig hwn yn ymwneud yn benodol â sefydlu ysgol pob oed yn Llanfair Caereinion.

"Cytunodd y Cabinet ym mis Chwefror i gyflymu'r trafodaethau rhwng cynrychiolwyr y ddwy ysgol a'r gymuned i edrych ar ffyrdd i ddatblygu a chyfoethogi'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn Llanfair Caereinion ac i gynnwys yr holl ysgolion sy'n bwydo dalgylch yr ysgolion yn y trafodaethau hyn.  Mae'r trafodaethau cychwynnol wedi digwydd.

"Bydd y trafodaethau'n parhau nawr ar frys gyda'r corff llywodraethu dros dro ac arweinwyr yr ysgol newydd er mwyn symud yr ysgol ymlaen ar hyd y continwwm iaith.  Bydd ysgolion sy'n bwydo'r dalgylch a phartneriaid eraill yn hanfodol i helpu i ddatblygu'r weledigaeth hon."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu