RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Nifer yr achosion o Covid-19 wedi syrthio ond swyddogion olrhain cysylltiadau'r sir yn dal yn brysur

A person receiving their Covid-19 vaccine

18 Mai 2021

A person receiving their Covid-19 vaccineEfallai fod nifer yr achosion o Covid-19 ym Mhowys wedi gostwng - i 7.6 fesul 100,000 o bobl dros saith diwrnod (hyd at 12 Mai), ond mae swyddogion olrhain cysylltiadau'r sir yn dal i fod yn brysur dros ben.

Mae'r timoedd a gyflogir gan Gyngor Sir Powys gyda nawdd gan Lywodraeth Cymru, yn dal i alw trigolion sydd wedi profi'n bositif, a'u cysylltiadau agos, yn gofyn iddynt hunanynysu, ond maen nhw hefyd yn cysylltu â theithwyr sy'n cyrraedd maes awyr Caerdydd ac yn gwneud a derbyn galwadau ar gyfer y rhaglen frechu torfol.

Rhwng 9 Mehefin 2020 a 11 Mai 2021, maen nhw wedi delio â 4,427 o bobl ym Mhowys sydd wedi cael prawf Covid-19 positif a 13,766 o'u cysylltiadau agos.  Dros yr un cyfnod, cysylltwyd â 1,455 o bobl o rannau eraill o Gymru oedd wedi cael prawf positif a 813 o'u cysylltiadau agos.

Ers 27 Ionawr eleni, hyd at ddiwedd mis Mawrth, pan ddaeth y cyfnod gwarchod i ben i drigolion Cymru sy'n agored i niwed yn glinigol, mae timoedd Profi, Olrhain a Gwarchod Powys wedi gwneud 12,834 o alwadau lles a rhwng 27 Ionawr a 11 Mai wedi ateb 48,506 o alwadau ar frechu torfol ar ran Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.  Rhwng 7 Ebrill a 11 Mai, cysylltwyd â 3,269 o deithwyr a ddaeth i Gymru o dramor i roi cyngor ar hunanynysu a mesurau profi.

Dywedodd y Cynghorydd Graham Breeze, Aelod Portffolio ar Lywodraethu Corfforaethol, Ymgysylltu a Gwasanaethau Rheoleiddio: "Diolch i drigolion Powys yn cadw at y rheolau, gwaith y Gwasanaeth Profi, Olrhain a Gwarchod a llwyddiant ysgubol y rhaglen frechu torfol gan ein partneriaid Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, rydym wedi gweld nifer yr achosion yn syrthio'n sylweddol yn y sir.  Ond nid yw hyn yn golygu nad oes gan y staff olrhain cysylltiadau ddim i'w wneud gan eu bod wedi'u neilltuo i waith arall sydd hefyd yn canolbwyntio ar lesiant ein trigolion: yn gyntaf yn gwneud galwadau lles ac yn fwy diweddar yn helpu gyda'r rhaglen frechu torfol ac yn cadw llygad ar deithwyr yn cyrraedd Cymru.

"Mae'r staff Profi, Olrhain a Gwarchod wedi gwneud cyfraniad anhygoel wrth gadw ein trigolion yn ddiogel ac yn anffodus bydd eu hangen am dipyn o amser eto wrth i'n partneriaid yn y Gwasanaeth Iechyd barhau gyda'r rhaglen frechu torfol a llacio cyfyngiadau, a'r bygythiad a ddaw o straen newydd o Covid-19."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu