Creu tudalen wybodaeth newydd ar addysg Gymraeg

Image of Destination bilingual branding

18 Mai 2021

Image of Destination bilingual brandingMae rhieni ym Mhowys sy'n ystyried addysg Gymraeg i'w plant yn cael eu hannog i ddarllen tudalen wybodaeth newydd a grewyd gan y cyngor sir.

Crewyd Taith at Ddwy Iaith: manteision dewis addysg Gymraeg gan Gyngor Sir Powys i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i rieni ar addysg Gymraeg a manteision dwyieithrwydd.

Addysg Gymraeg yw'r ffordd orau i sicrhau y daw plant yn hollol ddwyieithog ac yn gallu cyfathrebu'n Gymraeg a Saesneg.  Mae'r dudalen benodol hon yn cynnwys gwybodaeth ar y daith ddwyieithog o ddechrau bywyd plentyn ymlaen i ysgol uwchradd, tystlythyron gan rieni a dysgwyr ar fanteision addysg Gymraeg ac adran "Ateb eich cwestiynau" sy'n rhoi atebion i gwestiynau cyffredin ar addysg Gymraeg.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Ar draws Cymru mae mwy a mwy o rieni'n dewis addysg Gymraeg i'w plant er mwyn eu gwneud yn ddwyieithog ac yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg.

"Y dystiolaeth o weddill Cymru yw mai'r ddarpariaeth Gymraeg sy'n rhoi'r cyfle gorau i ddysgwyr ddod yn hollol ddwyieithog gan hefyd greu amgylchedd diwylliannol dynamig ac allblyg.

"Mae'n bwysig fod gan rieni'r wybodaeth wrth law os ydyn nhw'n ystyried dewis addysg Gymraeg i'w plant.  Mae'r wybodaeth i gyd mewn un lle yn y dudalen newydd hon a gobeithio y bydd o fudd i rieni."

I wybod mwy am addysg Gymraeg ym Mhowys, ewch i https://cy.powys.gov.uk/ysgolion a chlicio ar Taith at Ddwy Iaith.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu