Pont Godi Tal-y-bont ar gau ar gyfer gwaith hanfodol i osod wyneb newydd ar y ffordd yr wythnos nesaf

Image of Talybont Lifting Bridge

19 Mai 2021

Image of Talybont Lifting BridgeBydd Pont Godi Tal-y-bont ar gau ar gyfer gwaith hanfodol i osod wyneb newydd ar y ffordd rhwng 8am ddydd Llun 24 Mai a 6pm ddydd Gwener 28 Mai. 

Mae'r gwaith arfaethedig i osod wyneb newydd ar y ffordd yn rhan o raglen buddsoddi cyfalaf y cyngor a'i nod yw atgyfnerthu a gwella rhwydwaith ffyrdd y sir am flynyddoedd i ddod. 

Bydd arwyddion yn eu lle yn dangos y llwybr dargyfeirio drwy gydol y cyfnod y bydd y bont ar gau. Bydd mynediad dan oruchwyliaeth i gerddwyr a beicwyr ar gael gyda'r nos ac yn ystod y dydd, lle bo hynny'n bosibl. 

Hoffai'r cyngor ddiolch i ddefnyddwyr y ffordd am eu dealltwriaeth a'u cydweithrediad yn ystod y gwaith hwn a'u hatgoffa i gynllunio eu teithiau ymlaen llaw ac i ddilyn yr arwyddion ar gyfer y gwyriadau drwy gydol wythnos nesaf.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu