Y Cabinet yn cymeradwyo trosglwyddo arian ar gyfer cyfleusterau addysg newydd bosibl

Image of Transforming Education words and its branding

19 Mai 2021

Image of Transforming Education words and its brandingMae'r cyngor sir wedi cyhoeddi y bydd gwaith dichonoldeb a dylunio cysyniadau ar gyfer cyfleusterau addysg newydd bosibl yn dechrau ar ôl i'r Cabinet gymeradwyo trosglwyddo cyllid.

Mae Cyngor Sir Powys yn ymchwilio i gynlluniau i ddatblygu cyfleusterau newydd fel rhan o gynlluniau uchelgeisiol i drawsnewid addysg ym Mhowys, a helpu i ddarparu cyfleusterau o'r radd flaenaf i ddysgwyr.

Ddoe (dydd Mawrth, 18 Mai) cymeradwyodd y Cabinet i drosglwyddo cyllid (a adwaenir fel trosglwyddiadau) gwerth £1.15m i ddechrau astudiaethau dichonoldeb cychwynnol a gwaith dylunio cysyniadau ar gyfer y prosiectau newydd canlynol:

  • Campws Cymunedol Llandrindod
  • Ysgol G.G. Pontsenni
  • Datblygu Campws Aberhonddu
  • Ysgol Uwchradd Gwernyfed.

Ni fydd yr astudiaethau dichonoldeb cychwynnol hyn yn effeithio ar ganlyniad unrhyw gynigion i ad-drefnu ysgolion.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Un o nodau Gweledigaeth 2025 yw cynnig amgylcheddau addysgu a dysgu o'r safon orau a bydd ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys yn ein helpu i wireddu hyn.

"Mae gwaith dichonoldeb a dylunio cysyniadau ar gyfer pob un o'r cynlluniau hyn yn hanfodol, nid yn unig i gael manylion mwy cywir i'r cyngor o gostau'r prosiect, ond hefyd i ddatblygu achos busnes er mwyn denu arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru os ddaw ar gael. 

"Mae cymeradwyo'r trosglwyddiadau heddiw yn sicrhau y gallwn fwrw ymlaen gyda'n rhaglen Trawsnewid Addysg a bod prosiectau yn eu lle sy'n barod i fynd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu