Cefnogi busnesau lleol

Prynu Lleol Powys logo

21 Mai 2021

Prynu Lleol Powys logo Mae trigolion Powys yn cael eu hannog i 'gefnogi busnesau lleol' yn dilyn ail-agor busnesau lletygarwch dan do, lleoliadau adloniant a gweddill yr atyniadau i dwristiaid.

Ar ôl llacio'r cyfyngiadau ymhellach, mae'r cyngor yn gofyn i drigolion ystyried sut y gallan nhw gefnogi busnesau Powys dros y cyfnod hwn ac ymlaen i'r dyfodol.

Haf diwethaf, lansiodd Cyngor Sir Powys yr ymgyrch #PrynuLleolPowys i annog pobl i wario'u harian yn lleol i roi hwb angenrheidiol i fusnesau.

Unwaith eto, rydym yn pwysleisio'r neges honno i sicrhau fod busnesau'r sir yn cael pob cyfle i ailgodi o effeithiau andwyol y pandemig.

Mae sawl ffordd i ddangos eich cefnogaeth, p'un ai'n crwydro siopau'r stryd fawr, archebu bwrdd yn eich hoff fwyty, archebu tocynnau am ddiwrnod allan ym Mhowys neu hyd yn oed hoffi a rhannu negeseuon cyfryngau cymdeithasol gan fusnesau lleol.

Dywedodd y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod Cabinet ar Ddatblygu Economaidd: "Mae ein busnesau wedi teimlo effaith y pandemig yn ddifrifol ac rwy'n edmygu eu cadernid a sut maent wedi addasu trwy gydol y cyfnod hwn.

"Rhaid peidio bychanu'r gwahaniaeth positif y mae pobl leol wedi'i wneud i gefnogi'r bobl hyn, y swyddi sy'n cael eu creu a'r cymunedau o'u cwmpas.

"Mae prynu'n lleol yn hanfodol ar gyfer twf economaidd sydd nid yn unig o fudd i fusnesau lleol, ond hefyd i'r sir gyfan.

"Wrth i ni droi cornel, rwy'n annog pawb i ddangos eu cefnogaeth, ond rhaid inni barhau i wneud hynny'n ddiogel yn unol â chanllawiau'r llywodraeth.

"Mae'r cyngor yn parhau i gynnig help a chyngor i fusnesau ac mae'n gweithio'n agos â phartneriaid ar wella'r economi ym Mhowys."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu