Cymorth i Fusnesau o ganlyniad i gyfyngiadau Covid

 

Bydd y grant yn agor i geisiadau o'r wythnos yn cychwyn 31 Mai 2021 ac yn cau am 5pm ar 30 Mehefin 2021.

 

Mae grantiau o rhwng £2,500 - £10,000 ar gael i helpu busnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau cysylltiedig y gadwyn gyflenwi sydd wedi profi neu'n parhau i brofi effaith negyddol materol o ganlyniad i gyfyngiadau parhaus Covid-19 o ddechrau 1 Mai 2021 ymlaen.

Sylwch, os oes gan eich busnes fwy nag un gweithgaredd masnachu neu os yw'n gweithredu allan o leoliadau neu safleoedd lluosog, dim ond un cais y gallwn ei dderbyn gennych ar gyfer yr holl weithgareddau hynny sy'n mynd ymlaen.

Os ydych chi angen help i gyflwyno cais neu angen cyngor ar grantiau neu fuddion, codwch y ffôn ar 01597 826345.

 

Yn benodol, bydd hyn yn cefnogi busnesau sydd naill ai:

a) wedi parhau i fod ar gau oherwydd y cyfyngiadau parhaus rhwng 1 Mai 2021 a 30 Mehefin 2021

b) yn methu agor dan do rhwng 1 Mai 2021 a 17 Mai 2021

c) lleoliad sy'n darparu'n benodol ar gyfer priodasau a digwyddiadau gyda chyfyngiad o 30 o westeion (ond sy'n gallu derbyn llawer mwy mewn amgylchiadau arferol)

d) busnes cadwyn gyflenwi sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthu o fusnesau sy'n syrthio i gategoriau a), b) a/neu c)

A (hefyd mae'r canlynol yn berthnasol i'r uchod):

Wedi cael effaith negyddol materol trwy 60% yn llai o drosiant ym mis Mai a Mehefin 2021 o'i gymharu â Mai a Mehefin 2021 o ganlyniad i gyfyngiadau parhaus COVID-19.

 

Nid ydych yn gymwys i dderbyn grant hwn os:

  • yw'r busnes yn cynhyrchu llai na 50% o'ch incwm os ydych chi'n unig fasnachwr neu bartneriaeth.  Rhaid i'r busnes hwn fod yn brif ffynhonnell incwm.
  • nad yw eich trosiant wedi syrthio o leiaf 60% o'i gymharu â chyfnod Mai/Mehefin yn 2019 neu gyfnod masnachu tebyg os dechreuoch chi ar ôl y dyddiad hwnnw.
  • Rydych yn gymwys am gymorth o'r Gronfa Adferiad Diwylliannol - Cymorth i Weithwyr Llawrydd (lansiwyd ar 17 Mai 2021).
  • Rydych wedi derbyn nawdd am gostau ar gyfer yr un cyfnod amser o gronfeydd megis "Cronfa Cymru Egniol" neu "Gronfa Cymunedau Cryf".

Gweler y canllawiau llawn yma

 

Os ydych chi'n credu eich bod chi'n gymwys a bod gan eich busnes:

Dylai lefelau trosiant fod ar gyfer blwyddyn fasnachu arferol neu amcangyfrif os dechreuodd y busnes ar ôl Mawrth 2020.

Mae angen rhywfaint o dystiolaeth arnom gyda'ch ffurflen.  Byddwn yn gofyn i chi am dystiolaeth o'ch - 

  1. Trosiant ar gyfer blwyddyn fasnachu cyn Covid
  2. Cyfrif banc busnes ar gyfer y cyfnod Mawrth 2021 i Fai 2021

 

Gwneud cais am Cymorth i Fusnesau o ganlyniad i gyfyngiadau Covid Gwneud cais am Cymorth i Fusnesau o ganlyniad i gyfyngiadau Covid

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu