Cadw Powys yn Gynnes - Cyllid ECO3 ar gael

Image of loft insulation in a loft

24 May 2021

Image of loft insulation in a loftMae Cyngor Sir Powys yn cymryd rhan yn ECO3, y cynllun grant arbed ynni cenedlaethol, a ariennir gan y Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni (ECO).

Mae'r grant wedi'i lunio i helpu i ddarparu gwelliannau inswleiddio a gwresogi er mwyn arbed ynni i aelwydydd sy'n byw mewn tlodi tanwydd ledled y sir.

Mae'r cyngor wedi adolygu'r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y grant hwn yn ddiweddar ac mae bellach wedi ei gwneud yn haws gwneud cais gyda llai o amodau.

Nid oes rhaid i chi fod yn derbyn budd-daliadau i fod yn gymwys. Gall aelwydydd sy'n ennill hyd at £34,500 fod yn gymwys.

Dywedodd y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod Cabinet ar faterion Tai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd: "Bydd Cymru Gynnes yn gweithio ar ran y cyngor a byddant yn trefnu bod mesurau arbed ynni yn cael eu gosod mewn eiddo sy'n aneffeithlon ar hyn o bryd ac sy'n costio llawer i'r preswylydd ei wresogi, ac efallai nad ydynt yn gallu ei fforddio.

"Mae'n bwysig bod gan ein preswylwyr mwy agored i niwed gartrefi cyfforddus sy'n rhatach i'w gwresogi, yn enwedig yn ystod y misoedd oerach. Bydd y mesurau arbed ynni hefyd yn cael effaith bositif ar yr amgylchedd yn y tymor hir."

Dylai preswylwyr sydd â diddordeb mewn gwneud cais neu sy'n chwilio am ragor o wybodaeth gysylltu â Chymru Gynnes ar 01656 747 622, e-bost information@warmwales.org.uk neu ymweld â https://www.warmwales.org.uk/cy/cartref/

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu