Gwyliwch rhag drogod yn yr awyr agored

Image of a tick being taken off skin with tweezers

24 Mai 2021

Image of a tick being taken off skin with tweezersMae'r cyngor sir yn annog trigolion ym Mhowys sy'n trefnu taith yn yr awyr agored i fod yn wyliadwrus o drogod.

Daw'r rhybudd gan Dîm Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Sir Powys sy'n galw ar bobl i gymryd camau i ddiogelu eu hunain rhag gnoadau trogod.

Mae trogod yn gallu trosglwyddo clefyd Lyme ac mae'r clefydau'n fwy tebygol o ddigwydd ar ddiwedd gwanwyn, dechrau'r haf a'r Hydref.  Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cael eu heintio wrth wneud pethau yn yr awyr agored megis cerdded, beicio mynydd, merlota neu wersylla, a hynny yn y wlad hon a thramor.

Os byddwch yn mynd allan, y cyngor yw:

  • Cadwch at lwybrau ac osgoi porfa hir
  • Gwisgwch lewys hir a throwsus hir wedi'u twcio mewn i'ch sanau mewn mannau sy'n llawn drogod.
  • Mae'n haws gweld y drogod ar ddillad golau
  • Defnyddiwch ymlidydd pryfed sy'n cynnwys DEET
  • Dylech archwilio'r croen yn gyson, yn arbennig eich ceseiliau, gaflau a rownd eich gwasg - yn arbennig ar ddiwedd y dydd - a thynnu unrhyw drogod.
  • Edrychwch ar bennau a gyddfau plant, gan gynnwys croen y pen.
  • Ceisiwch osgoi dod â drogod adref ar eich dillad
  • Gwneud yn siŵr na fydd anifeiliaid anwes yn cario drogod ar eu ffwr.

Dywedodd y Cynghorydd Graham Breeze, Aelod Cabinet ar Lywodraethu Corfforaethol, Ymgysyllu a Gwasanaethau Rheoleiddio: "Pethau bach iawn, tua maint hedyn pabi yw drogod - ac mae'n hawdd methu sylwi arnynt.

"Ewch i'r arfer o chwilio am drogod - ffordd hawdd o sicrhau nad ydych wedi codi trogen yn yr awyr agored.  Edrychwch dros eich dillad a'ch corff yn rheolaidd os ydych chi wedi bod tu allan a'u brwsio i ffwrdd os welwch chi rai.  Edrychwch dros eich dillad yn ofalus ar ôl cyrraedd adref trwy edrych a theimlo'n ofalus - dylech chwilio am unrhyw beth sydd mor fach â sbec o faw neu frychni."

Os bydd rhywun yn cael ei gnoi gan drogen, dylech ei dynnu'n gyflym ac yn y ffordd gywir er mwyn lleihau unrhyw berygl o haint.  Mae modd eu tynnu trwy eu gafael mor agos i'r croen â phosibl, gyda philiciwr main os yn bosibl neu bliciwr drogod (ar gael o siopau anifeiliaid anwes) a thynnu'n raddol i ffwrdd o'r croen.

Peidiwchâdefnyddio sigaret na phen matsien sydd wedi cynnau na gorchuddio drogodâhylif neu gel.

"Nid yw cael eich cnoi â drogen yn golygu y byddwch yn bendant yn cael eich heintio gan nad yw pob drogen yn cario bacteria sy'n achosi clefyd Lyme," dywedodd y Cynghorydd Breeze.

"Os cewch eich cnoi gan drogen sy'n cario bacteria Lyme, gallwch leihau'r perygl o drosglwyddo'r bacteria trwy dynnu'r drogen yn gyflym.

"Mae'r rhan fwyaf o achosion o glefyd Lyme, ond nid pob achos, yn dangos symptomau brech sy'n ymledu a meigryn.

"Ceisiwch gyngor eich Meddyg Teulu neu ffoniwch 111 os ydych chi'n teimlo'n sâl ar cael eich cnoi gan drogen, hyd yn oed os nad oes gennych frech.

"Cysylltwch â'ch Meddyg Teulu neu ffoniwch 111 os byddwch yn teimlo'n sâl a chofiwch sôn eich bod wedi cael eich cnoi gan drogen neu wedi treulio amser yn yr awyr agored."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu