Y Cynghorydd Graham Breeze i gamu lawr o'r Cabinet

Image of Cllr Beverley Baynham and Cllr Graham Breeze

26 Mai 2021

Image of Cllr Beverley Baynham and Cllr Graham BreezeMae'r Cynghorydd Graham Breeze, Aelod Cabinet ar Lywodraethu Corfforaethol, Ymgysylltu a Gwasanaethau Rheoliadol wedi cyhoeddi y bydd yn camu lawr o'i rol ar y Cabinet ar ddiwedd y mis (Mai).

Mae'r Cynghorydd Breeze sy'n cynrychioli Ward Y Trallwng Llanerchyddol, wedi gwasanaethu ar y Cabinet ers mis Hydref 2019.

"Yn anffodus, byddaf yn sefyll lawr o'm gwaith portffolio ar ddiwedd y mis," dywedodd y Cynghorydd Breeze.

"Mae wedi bod yn fraint ac yn anrhydedd cael gwasanaethu ar gabinet Cyngor Sir Powys dros yr ugain mis diwethaf a byddaf yn fythol ddiolchgar i Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Rosemarie Harris am roi'r cyfle i mi.

"Mae'r cabinet presennol wedi gweithio'n arwrol dros Covid-19, yn parhau â'r rhaglen drawsnewid wrth hefyd orfod canolbwyntio ar gadw trigolion Powys yn ddiogel dros y cyfnod anodd hwn, ac rwy'n falch cael bod yn rhan o'r llwyddiant hwnnw.

"Byddaf yn parhau i gynnig pob cefnogaeth i'r grŵp rheoli clymblaid Annibynnol/Ceidwadol a byddaf yn canolbwyntio ar gefnogi trigolion Ward Y Trallwng Llanerchyddol o'r meinciau cefn."

Mae'r Arweinydd y Cynghorydd Rosemarie Harris wedi diolch i'r Cynghorydd Breeze am ei waith caled a'i gyfraniad i'r Cabinet dros gyfnod heriol iawn yn hanes y cyngor.

"Dros ei gyfnod ar y Cabinet, mae Graham wedi dangos cryn egni, gonestrwydd, teyrngarwch ac angerdd i'r gwaith ac rwy'n dymuno'r gorau iddo.  Rwy'n ddiolchgar am ei waith a'i gyfraniadau i'r Cabinet, yn arbennig yn ystod un o'r cyfnodau anoddaf i wynebu'r cyngor," dywedodd y Cynghorydd Harris.

Cadarnhaodd yr Arweinydd y byddai'r Cynghorydd Beverley Baynham sy'n cynrychioli ward Llanandras yn cymryd lle'r Cynghorydd Breeze a bydd yn ymuno â'r Cabinet o'r 1af Mehefin gyda chyfrifoldeb dros Lywodraethu Corfforaethol a Gwasanaethau Rheoliadol.

"Rwy wrth fy modd fod y Cynghorydd Baynham wedi derbyn y cynnig i ymuno â'r Cabinet ac rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda hi wrth i ni helpu'r sir i ailgodi o Covid-19", dywedodd y Cynghorydd Harris.

Mae'r Arweinydd hefyd wedi cadarnhau y bydd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet ar Ofal Cymdeithasol i Oedolion a'r Gymraeg, hefyd yn gyfrifol am Gyfathrebu ac Ymgysylltu.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu