Swyddog data Technoleg Gwybodaeth i gynrychioli Cymru mewn saethyddiaeth maes

Rhodri Curnow practising his field archery skills.

28 Mai 2021

Rhodri Curnow practising his field archery skills.Mae saethwr o Landrindod wedi cael ei ddewis i gynrychioli Cymru'r penwythnos hwn yng nghystadleuaeth Gweledydd Prydain ar gyfer Saethyddiaeth Maes.

Mae Rhodri Curnow, 32, sy'n aelod o Dîm Cymwysiadau TGCh Cyngor Sir Powys, yn un o chwech o saethwyr a fydd yn cystadlu dros ei wlad yn Kingsclere, Hampshire.

Oherwydd cyfyngiadau Covid-19, hwn fydd y tro cyntaf i'r gystadleuaeth gael ei chynnal ers dechrau'r pandemig coronafeirws. Bydd tîm Cymru'n cystadlu fel pencampwyr sy'n amddiffyn eu teitl, am y tro cyntaf ers 13 mlynedd ar ôl ennill yn 2019.

Yn wahanol i'r saethyddiaeth a geir yng Ngemau Olympaidd Tokyo yr haf yma, mae saethwyr maes yn cystadlu dros ystod o bellteroedd y mae'n rhaid amcangyfrif rhai ohonynt. Mae cystadleuwyr yn saethu ar draws ystod eang o diroedd gan gynnwys ar i fyny ac i lawr, ac mewn coedwigaeth. Mae hefyd yn cynnwys ystod ehangach o ddulliau trin y bwa o fwâu atroi cyfansawdd ac Olympaidd modern, i fwâu hir traddodiadol.

"Mae bob amser yn fraint cael eich dewis ar gyfer tîm Cymru," meddai Rhodri. "Roedd y fuddugoliaeth yn 2019 yn un o'r dyddiau hynny lle'r oeddem i gyd yn saethu'n dda iawn. Rhyngddon ni, torron ni chwe record Cymru ac rwy'n credu i bron pob un ohonon ni saethu'r gorau rydym wedi gwneud erioed y penwythnos hwnnw.

"Mae'r drefn eleni'n wahanol iawn ac yn cynnwys cystadlu tebyg i'r hyn a welwch yn Tokyo dros yr haf. Nid oes gan y rhan fwyaf o'r tîm, gan gynnwys minnau, brofiad o gystadlu yn y math yma o gemau. Mae'r cyfyngiadau symud yn golygu bod y rhan fwyaf ohonom yn mentro heb fawr o amser paratoi. 

"Bydd yn her anodd, ond y nod yw efelychu'r math o brofiad y bydd rhaid i'r rheiny ohonom sydd am gamu ymlaen i dîm Prydain Fawr ei wynebu os cawn ein dewis ar gyfer Pencampwriaethau'r Byd neu Gemau'r Byd. Felly hyd yn oed os byddwn yn colli, byddwn yn cael llawer o wybodaeth dda am yr hyn i'w ddisgwyl wrth symud ymlaen i 2022 a thu hwnt."

Yn ei rôl fel swyddog data mae Rhodri'n darparu mapio i'r cyngor i helpu i ddarparu gwasanaethau. Mae hefyd yn gofalu am y rhestr cyfeiriadau y mae'r cyngor yn ei chadw.

Dywedodd y Cynghorydd Graham Breeze, Aelod y Cabinet ar faterion Llywodraethu Corfforaethol Cyngor Sir Powys: "Rydym yn dymuno pob lwc i Rhodri a gweddill ei dîm yn nhwrnamaint y Gwledydd Cartref y penwythnos hwn.

"Mae'n rhan o'n tîm Digidol sy'n gweithio'n galed iawn i fanteisio ar dechnoleg newydd i wella'r gwasanaethau rydym yn eu darparu i bobl Powys. Ac os bydd tîm saethyddiaeth maes Cymru'n dangos yr un ymroddiad, rwy'n siŵr y byddan nhw'n llwyddiannus iawn.

"Dewch ymlaen Gymru!"

LLUN: Rhodri Curnow yn ymarfer ei sgiliau saethyddiaeth maes.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu