Hwb ariannol i fusnesau sy'n cael eu heffeithio gan y cyfyngiadau sy'n weddill

New money

28 Mai 2021

New moneyGall busnesau ym Mhowys sy'n parhau i gael eu heffeithio'n sylweddol gan y cyfyngiadau Covid sy'n weddill fod yn gymwys ar gyfer grant arall.

Mae pecyn arall o gymorth busnes ar gael drwy Gronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru.

Mae'r cylch ariannu diweddaraf yn cynnig grantiau arian parod o £2,500 i £10,000 i helpu busnesau cymwys, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau'r gadwyn gyflenwi gyda'u costau gweithredu (ac eithrio cyflogau staff) o 1 Mai 2021 i 30 Mehefin 2021.

Bydd Cyngor Sir Powys yn gweinyddu'r grantiau i fusnesau sydd â throsiant sy'n llai na £85,000.  Bydd y rhai sydd â throsiant sy'n fwy na £85,000 yn derbyn eu grant yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru.

Gyda chyfyngiadau bellach yn cael eu llacio ar gyfer y rhan fwyaf o fusnesau, mae'r meini prawf yn fwy manwl nag o'r blaen a bydd angen i fusnesau cymwys wneud cais ar-lein y tro hwn. 

Rhaid i fusnesau ddangos gostyngiad o 60% neu fwy yn eu trosiant ar gyfer y cyfnod yma o'i chymharu â mis Mai a mis Mehefin 2019, sydd o ganlyniad uniongyrchol i gyfyngiadau  parhaus Covid.

Bydd y cylch ariannu yma'n cefnogi'r busnesau canlynol:

  • Busnesau yr oedd rhaid iddynt aros ynghau oherwydd cyfyngiadau parhaus rhwng 1 Mai 2021 a 30 Mehefin 2021
  • Busnesau na chawsant agor dan do rhwng 1 Mai 2021 a 17 Mai 2021
  • Lleoliadau sy'n darparu ar gyfer priodasau a digwyddiadau lle'r oedd rheoliadau'n datgan na chaiff mwy na 30 o westeion fod yn bresennol
  • Busnesau cadwyn gyflenwi y mae 60% neu fwy o'u refeniw gwerthu'n dod o fusnesau sy'n perthyn i'r uchod

Pan fo busnes yn gymwys i gael cymorth llawrydd Llywodraeth Cymru neu mae wedi derbyn cyllid o gynlluniau fel "Cronfa Cymru Actif" neu'r "Gronfa Gwytnwch Cymunedau" ar gyfer yr un un cyfnod, ni fyddant yn gymwys i gael y grant hwn yn anffodus.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar faterion Cyllid: "Mae'n wych gweld ein sir yn ailagor eto ar ôl misoedd lawer o gyfyngiadau symud. Ond mae rhai busnesau'n cael eu heffeithio o hyd gan y cyfyngiadau sy'n weddill.

"Gobeithio y bydd y grant diweddaraf hwn yn hwb i'r busnesau hynny a bydd y cyllid yn eu cynnal hyd nes fis Gorffennaf.

"Mae Cyngor Sir Powys wedi talu ymhell dros £85m mewn cymorth ariannol yn ystod y pandemig, a byddwn yn talu miloedd yn fwy fel rhan o'r cylch cyllid diweddaraf yma.

"Diolch i bob preswylydd ym Mhowys sy'n parhau i ddilyn canllawiau Covid. Nid ydym allan o drafferthion eto, ond gyda'n gilydd rydym yn cymryd camau breision ac o'r diwedd gallwn fwynhau rhywfaint o ryddid o ganlyniad."   

Bydd y Gronfa Cadernid Economaidd yn agor ar gyfer ceisiadau o ddydd Llun 31 Mai 2021 a bydd yn cau am 5pm ddydd Mercher 30 Mehefin 2021.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan y cyngor: https://cy.powys.gov.uk/article/11074/Cymorth-i-Fusnesau-o-ganlyniad-i-gyfyngiadau-Covid

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu