Ymddygiad annerbyniol ym mynwent Aberhonddu

Image of a headstone in a cemetery

3 Mehefin 2021

Image of a headstone in a cemeteryMae'r cyngor sir wedi beirniadu teuluoedd sy'n mynd â beiciau cwad mini ac yn gadael i'w plant yrru o amgylch mynwent yn ne Powys am eu hymddygiad 'annerbyniol'.

Mae Cyngor Sir Powys wedi derbyn cwynion gan aelodau'r cyhoedd am yr ymddygiad annerbyniol sydd i'w weld ym mynwent Aberhonddu.

Mae'r cyngor hefyd wedi beirniadu perchnogion cŵn ar ôl derbyn adroddiadau eu bod yn gadael i'w cŵn faeddu yn y fynwent ac yna'n methu glanhau a chael gwared ar y baw'n gywir.

Dywedodd y Cynghorydd Beverley Baynham, Aelod Cabinet ar Wasanaethau Rheoleiddiol: "Nid yn unig y mae'r ymddygiad hwn yn hollol annerbyniol ond mae hefyd yn amharchus tuag at y rhai sydd wedi'u claddu yno.

"Rydym wedi rhoi gwybod i'r heddlu am y rhai sy'n gyrru beiciau cwad yn y fynwent ac wedi gofyn am batrolau ychwanegol i atal yr ymddygiad gwrthgymdeithasol.

"Rydym hefyd yn annog trigolion ac ymwelwyr i roi gwybod am achosion pellach ac os yn bosibl, rhif cofrestru'r cerbydau sy'n cludo'r beiciau cwad hyn i'r fynwent."

Mae'n drosedd i adael i gi sydd dan eich rheolaeth, hyd yn oed os ydych chi'n cerdded ci rhywun arall, i faeddu mewn man cyhoeddus a methu ei lanhau'n syth ar ôl iddo faeddu.  Mae mannau cyhoeddus yn cynnwys llwybrau troed, caeau chwarae, parciau, meysydd parcio a mynwentydd.  Bydd unrhyw un sy'n methu glanhau ar ôl y ci'n wynebu dirwy o hyd at £1,000.

"Rydym yn byw mewn sir brydferth ac rydym am ei chadw felly, ond mae baw cŵn yn effeithio ar olwg ein cymunedau ni," dywedodd y Cynghorydd Baynham.

"Mae mwyafrif helaeth y perchnogion cŵn yn gyfrifol ond mae yna leiafrif sy'n siomi eu cymunedau trwy adael i'r cŵn faeddu mewn mannau cyhoeddus.  Rydym yn annog trigolion ac ymwelwyr i roi gwybod i'r cyngor am unrhyw achosion o faw cŵn.

Os oes gennych unrhyw bryderon am ymddygiad annerbyniol mewn mynwent ym Mhowys, cysylltwch â Thîm Diogelu'r Amgylchedd ar 01597 827467 neu e-bost public.protection@powys.gov.uk

Bydd unrhyw un sy'n methu clirio ar ôl eu cŵn yn wynebu dirwy o hyd at £1,000.  I roi gwybod am achosion o faw cŵn yn yr ardal, ewch i https://cy.powys.gov.uk/article/4513/Rhoi-gwybod-i-ni-am-gwn-yn-baeddu

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu