Diwrnod agored rhithwir chweched dosbarth i'w gynnal ar gyfer disgyblion Blwyddyn 11

Image of a young person at a laptop

3 Mehefin 2021

Image of a young person at a laptopBydd disgyblion Blwyddyn 11 ym Mhowys yn cael cyfle i gymryd rhan mewn diwrnod agored rhithwir yr wythnos nesaf i gael gwybod mwy am y ddarpariaeth chweched dosbarth sydd ar gael yn ysgolion uwchradd y sir.

Trefnwyd y diwrnod agored gan Gyngor Sir Powys a bydd yn cynnwys athrawon o ysgolion uwchradd y sir, yn ogystal â disgyblion chweched dosbarth presennol a fydd yn siarad â disgyblion am sut beth yw chweched dosbarth yn ysgolion uwchradd Powys.  Bydd hyn yn digwydd dydd Mawrth, 8 Mehefin.

Fel rhan o'r diwrnod agored, bydd disgyblion yn clywed pa opsiynau pwnc sydd ar gael yn y chweched yn ogystal â sut mae E-sgol a'r cydweithio rhwng ysgolion uwchradd Powys yn gweithio.  Menter e-ddysgu yw E-sgol sy'n ehangu cyfleoedd i ddisgyblion Ôl-16 astudio cyrsiau na fyddent ar gael iddynt fel arall.

Bydd gwybodaeth arall yn cael ei ddarparu hefyd fel rhan o'r diwrnod agored rhithwir gan gynnwys sut y gall disgyblion Blwyddyn 11 wneud cais i chweched dosbarth ym Mhowys, y cymorth a'r arweiniad a fydd ar gael iddynt a pha brofiad y gallant ei ddisgwyl os byddant yn dod yn aelod o chweched dosbarth ym Mhowys.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Ym mis Awst, bydd disgyblion Blwyddyn 11 ar draws Powys yn derbyn eu canlyniadau TGAU a byddant yn ystyried eu camau nesaf o fis Medi 2021 a thu hwnt.

"Mae'n bwysig ein bod yn cynnal y diwrnod agored rhithwir hwn ar gyfer y chweched dosbarth a dangos i'r disgyblion Blwyddyn 11 hynny pa opsiynau sydd ar gael iddynt os ydynt yn dewis parhau â'u haddysg mewn chweched dosbarth ym Mhowys."

Bydd y diwrnod agored rhithwir ar gyfer disgyblion Blwyddyn 11 sy'n mynychu ysgolion uwchradd Bro Hyddgen, Caereinion, Llanfyllin, Llanidloes, Y Drenewydd a'r Trallwng yn cael ei gynnal rhwng 10-11am a gallant ymuno drwy'r ddolen ganlynol - https://tinyurl.com/4rxbupcs

Gall disgyblion Blwyddyn 11 sy'n mynychu ysgolion uwchradd Aberhonddu, Crughywel, Gwernyfed, Maesydderwen ac Ysgol Calon Cymru fynychu'r diwrnod agored rhithwir rhwng 2-3pm drwy ddefnyddio'r ddolen ganlynol - https://tinyurl.com/3w32cp3c

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu