Seremoni gosod y garreg gopa ar ddatblygiad tai yng Nghleirwy

Image of people at the topping out ceremony at a new affordable housing development in Clyro

8 Mehefin 2021

Image of people at the topping out ceremony at a new affordable housing development in ClyroCynhaliwyd seremoni gosod y garreg gopa i ddathlu carreg filltir yn hanes datblygiad tai arloesol a fforddiadwy sy'n cael ei adeiladu yn ne Powys, cyhoeddodd y cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys wrthi'n adeiladu 13 o gartrefi newydd ger Stad y Castell yng Nghleirwy a'r wythnos diwethaf (dydd Mercher 2 Mehefin) cynhaliwyd seremoni draddodiadol i osod y garreg gopa i ddathlu gorffen y gwaith adeiladu allanol.

Mae'r datblygiad gwerth £2.6m yn cael ei ariannu gan y cyngor a Llywodraeth Cymru sydd wedi clustnodi £1.72m trwy'r Rhaglen Tai Arloesol.

Mae'r prosiect hwn, sydd wedi'i ddatblygu gan Dîm Tai Fforddiadwy'r cyngor, yn rhan o Raglen Trawsnewid y cyngor i gyflawni dyheadau Gweledigaeth 2025.  Un o'r dyheadau yw adeiladu 250 o gartrefi newydd erbyn 2025.

Mae'r datblygiad sy'n cael ei adeiladu gan gwmni Jehu Group o Ben-y-Bont ar Ogwr, yn cynnwys dau dŷ 4 ystafelly wely, pedwar tŷ dwy ystafell wely, un byngalo dwy ystafell wely, dau fyngalo un ystafelly wely a phedwar fflat un ystafell wely.

Dywedodd y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod Cabinet ar faterion Tai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd: "Rwy wrth fy modd bod y datblygiad arloesol hwn yng Nghleirwy wedi cyrraedd carreg filltir bwysig o orffen y gwaith allanol.

"Mae gan y cyngor darged uchelgeisiol i greu 250 o gartrefi newydd erbyn 2025 fel rhan o Weledigaeth 2025.  Rydym eisoes yn gweithio'n galed i gwrdd â'r targed hwn gyda nifer o brosiectau tai ar y gweill, gan gynnwys y datblygiad hwn yng Nghleirwy."

Mae'r cynllun yn cynnwys sawl elfen uchelgeisiol a fydd yn cael eu mesur gan offeryn gwerthuso adeiladu a gwerthusiad o adeiladau a ddefnyddir a fydd yn golygu bod y cyngor a Llywodraeth Cymru'n derbyn gwybodaeth bwysig ac yn gallu dysgu o'r prosiect.

Mae yna ddau system wresogi a methodoleg adeiladu'n cael eu defnyddio fel rhan o'r datblygiad a fydd yn cael eu mesur gan gyfarpar monitro.

Fel rhan o'r datblygiad cyffrous hwn, mae mannau integredig hyblyg wedi'u cynnwys a fydd yn caniatau i denantiaid fyw yn eu cartrefi am oes ac yn mynd i'r afael â'r lle sydd ei angen i ddysgu a gweithio o gartref oherwydd y pandemig.  Fel rhan o'r gwaith, mae'r cyngor hefyd yn creu'r cyfle i'w haddasu eto yn y dyfodol os bydd angen.

"Mae'r eiddo'n creu lle a golau sy'n angenrheidiol er lles pobl," dywedodd y Cynghorydd McIntosh.

"Mae'r cynlluniau agored a modern yn weddol newydd i dai cymdeithasol a byddant yn cael eu harbrofi gan gyfres o adolygiadau gyda'r tenantiaid er mwyn mesur unrhyw fanteision neu anawsterau gyda'r cynllun.

"Gan nad yw'r cyngor wedi adeiladu tai mewn cenhedlaeth, mae llwyth i'w ddysgu o'r holl gynlluniau sydd ar droed.  Bydd yn gyfle i ninnau a Llywodraeth Cymru ddysgu trwy fonitro'r cynllun arbennig hwn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu