Gwaith ar lain 3G newydd bron wedi'i gwblhau

Image of new 3G pitch in Llanidloes

8 Mehefin 2021

Image of new 3G pitch in LlanidloesMae Cyngor Sir Powys a Freedom Leisure wedi cyhoeddi bod gwaith i osod llain 3G newydd mewn canolfan chwaraeon gogledd Powys bron â'i gwblhau.

Mae'r llain 3G newydd yn cael ei osod yng Nghanolfan Chwaraeon Llanidloes yn lle'r hen lain chwaraeon.  Bydd y gwaith i osod y llain yn gorffen y mis hwn (Mehefin).

Fel rhan o'r gwaith, sy'n cael ei wneud gan SWG Construction o'r Trallwng, cafodd cynllun llifoleuadau gwell ei osod ar yr un pryd.

Bydd cymuned Llanidloes ac ymwelwyr yn gallu defnyddio'r llain 3G ar gyfer pêl-droed, hoci a nifer o chwaraeon awyr agored eraill.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Pobl Ifanc, Diwylliant a Hamdden Cyngor Sir Powys: "Rwy'n falch iawn bod y gwaith hwn bron â'i gwblhau ac rwy'n siŵr bod cymuned chwaraeon Llanidloes yn edrych ymlaen at ddefnyddio'r adnodd hwn pan fydd yn agor yn ogystal â Freedom Leisure, a fydd yn goruchwylio ac yn rheoli'r cyfleuster.

"Gwnaed y prosiect hwn yn bosibl diolch i gefnogaeth Njord Wind Developments, sef datblygwyr Fferm Wynt Bryn Blaen.  Mae'r buddsoddiad hwn wedi helpu i sicrhau dyheadau a phwrpas y cyngor o ran darparu cyfleusterau hamdden cynhwysol a hygyrch o ansawdd uchel ym Mhowys. Rydym yn ddiolchgar iawn."

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Bydd hwn yn gyfleuster gwych ac mae'n gyffrous gwybod bod y gwaith bron wedi'i orffen. Mae hon yn enghraifft wych o gydweithio mewn partneriaeth rhwng gwasanaethau addysg a hamdden y cyngor a Freedom Leisure.

"Rydym am weithio gyda'r gymuned, gan gynnwys y clwb chwaraeon a sefydliadau ehangach sydd wedi chwarae rhan frwd yn y gwaith o alluogi'r prosiect hwn i fynd yn ei flaen, er mwyn sicrhau y gallant wneud y gorau o'r cyfleusterau gwell hyn."

Dywedodd Gwyn Owen, Rheolwr Ardal, Freedom Leisure Powys: "Mae'r llain 3G yn gyfleuster newydd gwych i Ganolfan Chwaraeon Llanidloes. Bydd y cyfleuster newydd hwn yn gymhelliant gwych i annog gweithgareddau awyr agored i holl drigolion Llanidloes ac yn help i gadw'r gymuned leol i fod mor egnïol ac iach â phosibl."

Mae'r trefniadau ar gyfer archebu a'r prisiau llogi yn cael eu cwblhau ar hyn o bryd a byddant yn cael eu cyhoeddi'n fuan ar sianeli cyfryngau cymdeithasol y cyngor a Freedom Leisure.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu