Annog trigolion Powys i gydweithredu ag olrhain cysylltiadau

Dwylo, Wyneb, Pellter

8 Mehefin 2021

Dwylo, Wyneb, PellterMae trigolion Powys yn cael eu hannog i gydweithredu gyda gwaith olrhain cysylltiadau Covid wedi cadarnhau'r amrywiolyn Delta yn y sir.

Mae Coronafeirws yn parhau i fod yn fygythiad o bwys i iechyd y cyhoedd a gan fod amrywiolyn Delta wedi cael ei gadarnhau ym Mhowys, mae cydweithredu gyda gwaith olrhain cysylltiadau a dilyn y cyfarwyddyd - Dwylo - Wyneb - Pellter mor bwysig ag erioed, dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys.

"Mae tîm olrhain cysylltiadau ymroddedig gan y cyngor sir sydd wedi bod yn aruthrol o lwyddiannus wrth weithio gyda chydweithwyr o fewn Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i olrhain unigolion sydd wedi bod mewn cyswllt gydag achosion positif.

"Mae'r gwaith hwnnw yn hanfodol bwysig os ydym i atal lledaeniad Coronafeirws ac fe fyddwn yn annog pawb i helpu'r tîm.

"Trwy gydol mis Mehefin, rydym yn helpu i ddosbarthu Dyfeisiau Llif Unffordd trwy naw o'n llyfrgelloedd lle gall trigolion alw heibio i gasglu dyfeisiau am brofion rheolaidd os nad oes gennych symptomau. Gellir casglu'r rhain o Aberhonddu, Llanfair-ym-Muallt, Crughywel, Y Gelli Gandryll, Llandrindod, Llanidloes, Machynlleth, Y Drenewydd ac Ystradgynlais. Gallwch archebu dyfeisiau llif unffordd drwy'r post hefyd. 

"Mae canolfan galw heibio ar gyfer profion cyflym yn gweithredu hefyd yn Y Drenewydd y mis hwn ar gyfer pobl sydd heb symptomau. Lleolir hyn yng Nghanolfan Ddydd Stryd y Parc yn Y Drenewydd ac mae ar agor 7 diwrnod yr wythnos o 10am tan 6pm."

Dylai trigolion sydd â symptomau COVID-19 ddilyn y cyfarwyddyd diweddaraf ar hunanynysu.

Mae rhagor o wybodaeth am Brofion Coronafeirws ym Mhowys ar gael oddi ar wefan Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ar https://pthb.nhs.wales/find/ttp

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu