Cartrefi o bren lleol

Image of a pile of logs

9 Mehefin 2021

Image of a pile of logsMae prosiect arloesol sy'n cael ei arwain gan y cyngor i annog mwy o ddefnydd gan y diwydiant adeiladu o bren o Gymru, wedi dod i ddiwedd y cam cyntaf - dyna'r neges i'r Cabinet wythnos nesaf.

Lansiwyd Cartrefi o Bren Lleol i nodi a phrofi ymyriadau a allai gael effaith drawsnewidiol ar y gadwyn gyflenwi o goed i gartrefi, ac ar gyflwyno tai cymdeithasol carbon isel yng Nghymru.

Dan arweiniad Cyngor Sir Powys a'i ariannu gan Lywodraeth Cymru a Rhaglen Datblygu Gwledig yr UE, lansiwyd y fenter ym mis Ebrill 2018 a daeth i ben ym mis Rhagfyr 2020.  Cyflawnwyd y prosiect ymchwil gan Woodknowledge Wales gyda'i bartneriaid Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Coed Cymru a BM TRADA.

Dydd Mawrth, 15 Mehefin, bydd y Cabinet yn clywed fod canlyniadau'r prosiect arloesol wedi cael dylanwad ar adeiladwyr tai, awdurdodau lleol a chymdeithasau tai, sydd oll yn ystyried defnyddio'r deunydd yn eu prosiectau adeiladu.

Yn ystod y prosiect, mae cymdeithasau tai megis Wales & West Housing wedi mabwysiadu polisiau sy'n gwneud pren yn ddewis cyntaf i'w rhaglen adeiladu, yn debyg i bolisi'r cyngor ei hun ar annog y defnydd o bren.

Diolch i'r prosiect, bydd y Cabinet hefyd yn cael clywed bod Llywodraeth Cymru wedi nodi pren fel y defnydd o ddewis yn ei Ofynion Ansawdd Datblygu ar gyfer tai cymdeithasol newydd ar gyfer cyflwyno tai carbon isel, sy'n arbed ynni.

Dywedodd y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod Cabinet ar faterion Tai, Cynllunio ac Adfywio Economaidd: "Dros ei oes, mae'r prosiect wedi cydweithio'n llwyddiannus gan alluogi'r cyngor i feithrin cysylltiadau â gwahanol adrannau Llywodraeth Cymru gan gynnwys Tai, Coedwigaeth a'r Economi, yn ogystal â sefydliadau megis Cyfoeth Naturiol Cymru, gyda phawb yn cael eu cynrychioli ar grŵp llywio'r prosiect.

"Trwy noddi'r prosiect Cartrefi o Bren Lleol, mae'n dangos ein bod yn flaengar o ran lleihau ôl-troed carbon ein cartrefi fforddiadwy.  Ni yw'r unig gyngor yng Nghymru, ac un o lond llaw yn unig yn y DU sydd â pholisi o annog y defnydd o bren.

"Nod ail gam y prosiect Cartrefi o Bren Lleol, sy'n cael ei ystyried ar hyn o bryd gan Llywodraeth Cymru am nawdd, yw dylanwadu ar bolisi i gyflymu'r broses o ddatblygu pren Cymreig ar gyfer cynnyrch megis ffenestri pren ac inswleiddiad ffibr pren."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu