Gwaith yn symud yn ei flaen ar fynwent

Cllr Beverley Baynham  and Fiona Preece

10 Mehefin 2021

Cllr Beverley Baynham  and Fiona PreeceMae gwaith gan Gyngor Sir Powys i ehangu Mynwent Llanandras wedi dod i ben gan sicrhau digon o le ar gyfer y can mlynedd nesaf.

Mae gwaith wedi'i wneud ar dir ger y fynwent bresennol yn Llanandras.  Dechreuwyd ar y gwaith ym mis Mawrth er mwyn osgoi'r tymor nythu gan roedd rhaid tynnu gwrych.

Yn ogystal â chreu mwy o le claddu, mae'r gwaith hefyd wedi creu 20 o fannau parcio ychwanegol a gwella mynediad i'r safle.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar Wasanaethau Rheoleiddiol, y Cynghorydd Beverley Baynham: "Rwy'n falch dros ben bod y cynllun pwysig hwn i ehangu'r fynwent wedi dod i ben.  Mae'r gwaith yn wych ac mae'n welliant sylweddol.  Mae hefyd yn enghraifft wych o gydweithio rhwng y cyngor sir a Chyngor Tref Llanandras a Norton er mwyn cwblahu'r prosiect hwn.

"Mae'r cynllun yn creu lle ychwanegol angenrheidiol, digon am y 100 mlynedd nesaf,  ychwanegodd ".

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu