RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dal i fod amser i gyflwyno cais am le Blynyddoedd Cynnar

Image of young woman playing with a boy

14 Mehefin 2021

Image of young woman playing with a boyCyhoeddodd Cyngor Sir Powys bod dal i fod amser i rieni neu ofalwyr â phlant sydd i ddechrau darpariaeth cyn ysgol yn 2022 i gyflwyno cais.

Rhaid llenwi ac anfon ceisiadau ar gyfer darpariaeth cyn ysgol erbyn dydd Gwener, 25 Mehefin 2021.

Bydd y ceisiadau hyn ar gyfer plant a anwyd rhwng 1 Medi 2018 a 31 Awst 2019 ac yn barod i ddechrau lleoliad blynyddoedd cynnar yn 2022.

Mae'r cyngor yn derbyn arian gan Lywodraeth Cymru i sicrhau fod plant Powys yn gallu derbyn addysg blynyddoedd cynnar rhan-amser ac am ddim o ddechrau'r tymor yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn dair oed.

Bydd pob plentyn cymwys yn gallu derbyn hyd at 10 awr yr wythnos o addysg blynyddoedd cynnar wedi'i ariannu os bydd yn mynychu lleoliad cyn ysgol cymeradwy, wedi'i ariannu.

Bydd plant sy'n gallu derbyn addysg ran-amser am ddim ond yn cael lle wedi'i ariannu os byddant yn mynychu lleoliad cyn ysgol cymeradwy, wedi'i ariannu.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar Addysg ac Eiddo: "Dylai rhieni a gofalwyr lenwi'r ffurflen gais mor fuan â phosibl er mwyn sicrhau lle i'w plentyn yn y lleoliad cyn ysgol / blynyddoedd cynnar o'u dewis y flwyddyn nesaf.

"Os na fyddwch yn llenwi'r ffurflen mewn pryd, fe all olygu na fydd lle i'ch plentyn yn y lleoliad o'ch dewis."

Bydd angen i rieni/gofalwyr lenwi ffurflen gais ar-lein trwy chwilio am 'Gwneud cais am addysg blynyddoedd cynnar cyn oed (3 a 4 oed) yn www.powys.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu'n cael problemau llenwi neu gyflwyno'r cais, cysylltwch â'r Tîm Derbyn ar 01597 826477 neu e-bostio preschooladmissions@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu