RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ethol Cadeirydd newydd i Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys

Image of Regional Partnership Logo

15 Mehefin 2021

Image of Regional Partnership Logo Etholwyd y Cynghorydd Myfanwy Alexander yn Gadeirydd newydd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys.

Y Cynghorydd Alexander yw Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar Ofal Cymdeithasol i Oedolion a'r Iaith Gymraeg, ac fe wnaeth ddechrau'r rôl yn ystod cyfarfod o'r bwrdd ar-lein ar ddydd Iau 27 Mai.

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys yn cyfuno amryw o gynrychiolwyr gwasanaethau cyhoeddus gan gynnwys y cyngor, y bwrdd iechyd, y trydydd sector a phobl allweddol eraill gan gynnwys dinasyddion i wella iechyd a lles ar draws Powys.

Mae'n sicrhau fod anghenion pobl wrth wraidd gwasanaethau iechyd a gofal ac yn ystyried sut i gyflawni hyn gyda'i gilydd.  Mae'r Bwrdd hefyd yn gyfrifol am glustnodi cyfran y sir o Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru i gefnogi amryw o brosiectau lleol.

Bydd y Cynghorydd Alexander yn gwasanaethu fel Cadeirydd am y flwyddyn nesaf gyda Carl Cooper, Prif Weithredwr Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys, yn Is-gadeirydd.

Wrth adael y Gadair, fe wnaeth Carol Shillabeer, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, ddiolch i aelodau'r bartneriaeth am eu cefnogaeth barhaus, yn arbennig dros y flwyddyn ddiwethaf.

Yn ystod y cyfarfod ar-lein fe wnaeth y Cynghorydd Alexander dalu teyrnged i Carol Shillabeer gan nodi fod y bartneriaeth wedi mynd o nerth i nerth dan ei harweinyddiaeth.

Ar ei hetholiad ychwanegodd y Cynghorydd Alexander: "Mae'n anrhydedd cael derbyn y rôl hwn ar adeg dyngedfennol pan mae gweithio gyda'n gilydd dros Bowys yn bwysicach nag erioed.

"Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i'r partneriaid am eu hymroddiad i egwyddorion y bartneriaeth."

Am fwy o wybodaeth am Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys a'i waith, ewch i:  www.powysrpb.org

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu