RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ysgol Calon Cymru

Image of Ysgol Calon Cymru logo with transforming education branding

16 Mehefin 2021

Image of Ysgol Calon Cymru logo with transforming education brandingMae ffordd ymlaen a allai drawsnewid addysg yng nghanol Powys yn wynebu cryn heriau, dyna'r neges i'r Cabinet wythnos nesaf.

Mae Cyngor Sir Powys am fynd i'r afael â phroblemau gyda dull gweithredu presennol Ysgol Calon Cymru sef ysgol uwchradd ddwy ffrwd sy'n gweithio o ddau gampws yn Llanfair-ym-Muallt a Llandrindod.

Y llynedd (Medi 2020), bu'r Cabinet yn trafod Achos Amlinellol Strategol a wnaeth nodi ffordd ymlaen a allai fynd i'r afael â'r materion hyn sef:

  • Campws cyfrwng Saesneg newydd 11-18 oed yn Llandrindod; a
  • Campws cyfrwng Cymraeg pob oed newydd i rai 4-18 oed yn Llanfair-ym-Muallt

Ar ddydd Mawrth 22 Mehefin, bydd y Cabinet yn cael clywed fod swyddogion wedi bod yn ystyried ac yn profi gwahanol ffyrdd o wireddu'r ffordd orau ymlaen oherwydd cymhlethdodau, cyfyngiadau a dibyniaethau sylweddol sydd angen eu hystyried er mwyn gallu cyflwyno'r cynlluniau.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar Addysg ac Eiddo: "Un o nodau Gweledigaeth 2025 yw darparu amgylcheddau dysgu ac addysgu o ansawdd uchel a bydd ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030 yn ein helpu ni ddiwallu'r nod hwn.

"Rydym am wella hawliau a phrofiadau'r dysgwyr yn Ysgol Calon Cymru trwy ddatblygu cyfleusterau yr 21ain ganrif o'r radd flaenaf yn Llandrindod a Llanfair-ym-Muallt yn ogystal â sefydlu ysgol cyfrwng Cymraeg pob oed.  Ond bydd angen buddsoddiad sylweddol a rhaid sicrhau ein bod ni'n cael hwn yn iawn.

"Nid yw model gweithredu presennol Ysgol Calon Cymru'n effeithiol yn addysgol, yn ariannol nac yn gynaliadwy.  Mae cyflwr campws Llandrindod yn benodol yn ddrwg.  Hefyd mae angen gwella campws Llanfair-ym-Muallt ac mae angen gwella hawliau a phrofiadau dysgwyr cyfrwng Cymraeg yn sylweddol a mynd i'r afael â'r diffyg darpariaeth ar hyn o bryd.

"Rydym yn credu y bydd y dewis o ffordd ymlaen i Ysgol Calon Cymru'n mynd i'r afael â'r materion hyn.  Mae hwn yn raglen newid enfawr a chymhleth iawn sy'n galw am fuddsoddiad helaeth ac rydym am sicrhau fod rhanddeiliaid yn gallu cyfrannu wrth ddatblygu'r cynlluniau hyn."

"Byddaf yn argymell i'r Cabinet ein bod yn dechrau ar gyfnod o ymgysylltu anffurfiol ar ffordd newydd ymlaen i Ysgol Calon Cymru."

O gael sêl bendith y Cabinet, bydd yr ymgysylltu anffurfiol yn digwydd ym mis Medi a Hydref 2021 gan arwain at adroddiad fydd yn cael ei ystyried gan y Cabinet tua diwedd y flwyddyn.  O gael cymeradwyaeth, byddai'r ymgynghori ffurfiol yn digwydd fel rhan o'r broses statudol o ad-drefnu'r ysgol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu