RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cydnabyddiaeth frenhinol i Violet

Violet McLellan

18 Mehefin 2021

Photo of Violet McLellanMae aelod o staff o'r Drenewydd wedi cael ei chydnabod yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines.

Gwobrwywyd Medal o Orchymyn yr Ymerodraeth Brydeinig (BEM) i Violet McLellan, Rheolwr Gwasanaethau Dydd Cynorthwyol Castell-y-Dail, i gydnabod ei gwaith gydag oedolion sydd ag anawsterau dysgu.

Mae Castell-y-Dail yn gyfleuster sy'n cael ei redeg gan Gyngor Sir Powys sy'n rhoi cymorth i unigolion sydd ag anawsterau dysgu i ddod o hyd i alwedigaeth addas. Mae Violet wedi gweithio yn y ganolfan ers 16 mlynedd ac mae ganddi dros 30 mlynedd o wasanaeth cyhoeddus yn gweithio i'r cyngor.

Dywedodd Violet: "Mae'n fraint ac rwyf wrth fy modd.  Ni allwn fod wedi gwneud dim o hyn heb waith tîm, o'r defnyddwyr gwasanaeth a'u teuluoedd, cydweithwyr mewn gwasanaethau dydd a'r tîm ehangach.  Gallwn wneud newidiadau gwirioneddol i fywydau pobl yng Ngwasanaethau Oedolion ac nid wyf erioed wedi colli fy mrwdfrydedd na'm mwynhad o'r swydd. Mae'n anrhydedd anhygoel derbyn hyn."

Mae Violet yn ymuno â nifer o Gymry ar y Rhestr Anrhydeddau sy'n cynnwys urdd marchog i'r actor Cymreig enwog Jonathan Pryce, ac MBE i gyn chwaraewr rygbi Cymru, Ryan Jones, a sawl gweithiwr iechyd, gofal ac ambiwlans sy'n cael eu cydnabod am eu gwaith yn ystod pandemig Covid-19.

Meddai Alison Bulman, Cyfarwyddwr Datblygu'r Sefydliad a Phobl Cyngor Sir Powys: "Rwyf wrth fy modd bod Vi wedi cael ei chydnabod.  Mae cydweithwyr a defnyddwyr gwasanaeth gyda meddwl mawr ohoni.  Rwyf mor falch o Vi a'r holl dimau ar draws y cyngor am eu gwaith yn ystod a chyn y pandemig."

Ychwanegodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Oedolion: ""Roeddwn wrth fy modd yn clywed y newyddion bendigedig yma. Mae cyfraniad Violet i'r gwaith a wnawn yma ym Mhowys i ofalu am ein trigolion mwyaf bregus wedi bod yn ddiflino ac ymhob ffordd yn eithriadol. Rydym yn cydnabod ein bod yn ffodus fod gennym aelod o staff o'r fath ansawdd, ac mae'n bleser gweld bod ei rôl yn cael ei chydnabod ar y lefel uchaf."

Daeth Violet hefyd yn ail yn y categori Arweinyddiaeth yng Ngwobrau Staff blaenorol y cyngor.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu