RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynllun peilot beiciau trydan yn dwyn ffrwyth i swyddogion parcio

Image of man on an e-bike on a country lane

Mehefin 22, 2021

Image of man on an e-bike on a country lane Mae cynllun peilot o asesu defnyddioldeb beiciau trydan gan rai o staff Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys eisoes yn dwyn ffrwyth i rai o swyddogion gorfodi parcio'r cyngor.

Mae'r fenter hon wedi gweld nifer fach o staff rheng flaen y cyngor a'r bwrdd iechyd yn cael e-feiciau i asesu eu gwerth. Prynwyd yr e-feiciau o siopau beiciau Powys gan ddefnyddio cyllid gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r staff yng ngogledd-ddwyrain y sir wedi bod ar ddyletswydd i geisio helpu i reoli parcio'r niferoedd uchel o fodurwyr ar hyd y ffordd i Bistyll Rhaeadr ac wedi bod yn defnyddio e-feiciau wrth eu gwaith. Yr haf hwn mae nifer fawr o ymwelwyr wedi bod yn manteisio ar y tywydd da i ymweld â'r rhaeadr, fel y gallem ei ddisgwyl. Dros y penwythnosau diweddar mae ymwelwyr wedi bod yn parcio ar lawntiau preswylwyr gan fod y mannau parcio sydd ar gael wedi bod yn llawn.

Damian Perkins yw Swyddog Gorfodi Sifil Arweiniol y cyngor ac eglurodd: "Mae'r ffordd i'r rhaeadr yn eithaf cul ac ar ddyddiau lle mae llawer o ymwelwyr nid yw'n anghyffredin gweld tagfeydd, yn aml oherwydd bod pobl yn parcio'n anystyriol."

 "Mae fy nghydweithwyr wedi gallu parcio eu ceir yn Llanrhaeadr ym Mochnant ac yna beicio'r pedair milltir olaf, gan ddefnyddio'r e-feiciau sy'n plygu, i'r rhaeadr i wirio nad oes achosion o barcio anystyriol. Pe byddent wedi gyrru i fyny, byddent hwythau hefyd wedi bod yn sownd yn y traffig ond gydag e-feiciau gallant fynd drwodd yn hawdd i wraidd y broblem," esboniodd.

" Nid yw ein Swyddogion yno i gyflwyno tocynnau yn unig, maent yn aml yn cael eu hunain mewn rôl addysgol. Yn aml, mae addysgu gyrwyr am barcio anystyriol yn gweithio fel mesur ataliol ac yn sicrhau bod y traffig yn llifo'n fwy diogel

Prynwyd yr e-feiciau (o siopau beiciau ym Mhowys) gan ddefnyddio arian grant gan Lywodraeth Cymru.

Y Cynghorydd Heulwen Hulme yw Aelod Portffolio cabinet y cyngor sy'n gyfrifol am Briffyrdd.  Dywedodd: "Rydym yn ddiolchgar iawn i Lywodraeth Cymru am y cyllid hwn sy'n ein galluogi i ymchwilio i'r rolau yn y cyngor lle gallai e-feiciau fod yn ddefnyddiol i staff wrth eu gwaith o ddydd i ddydd."

"Rydym wedi dechrau defnyddio ein lori sbwriel trydan gyntaf yn ddiweddar a chyda mentrau fel hyn gallwn helpu i leihau ein hôl troed carbon, "ychwanegodd y Cynghorydd Hulme.

Ffotograff: Mae Swyddogion Gorfodi Sifil y cyngor yn defnyddio e-feiciau i deithio o amgylch ardaloedd lle ceir tagfeydd traffig o bryd i'w gilydd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu