RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ydych chi'n pryderu am les plentyn? Cysylltwch â Drws Ffrynt Gwasanaethau Plant

Image of young person in wellies

22 Mehefin 2021

Image of young person in welliesCadarnhaodd Cabinet Cyngor Sir Powys y newid yn enw a manylion cyswllt gwasanaeth Drws Ffrynt Gwasanaethau Plant.

Drws Ffrynt Gwasanaethau Plant yw'r man cyswllt cyntaf y gall gweithwyr proffesiynol a thrigolion godi eu pryderon am les plant a phobl ifanc. 

Mae'r gwasanaeth a elwid gynt yn Llinell Uniongyrchol Powys wedi newid ei enw fel rhan o welliannau i'r gwasanaeth ac i'w gwneud yn glir mai dyma'r gwasanaeth i gysylltu ag ef i godi pryder am blentyn ym Mhowys.

Mae'r gwasanaeth hefyd yn darparu gwybodaeth, cyngor ac ystod o gymorth i blant, pobl ifanc a theuluoedd ym Mhowys, lle nad oes angen gwasanaeth statudol.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Plant: "Fel rhan o'r gwelliannau niferus i Wasanaethau Plant rydym wedi ymateb i argymhellion Arolygiaeth Gofal Cymru i egluro rôl Drws Ffrynt Gwasanaethau Plant a hyrwyddo'r gwasanaeth ar draws Powys.

"Rydym yn gweithio'n agos gyda'n partneriaid i sicrhau bod dealltwriaeth gyson a chlir o'r trothwy ar gyfer gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth yn ogystal â chymorth cynnar a gwaith statudol.

"Rydym am gadw pob plentyn a pherson ifanc ym Mhowys yn ddiogel rhag niwed, ond byddwn ddim ond yn gallu gwneud hyn os oes rhywun yn rhoi gwybod i ni. Os ydych chi'n poeni am blentyn, cysylltwch â Drws Ffrynt Gwasanaethau Plant. Bydd y tîm yn gwrando, yn asesu eich pryderon, ac yn gallu gweithredu os oes angen gofal a chefnogaeth ar blentyn."

I gysylltu â Drws Ffrynt Gwasanaethau Plant ffoniwch 01597 827666, e-bost CSFrontDoor@powys.gov.uk neu ewch i www.powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu