RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymgysylltu anffurfiol i'w gynnal ar y ffordd orau ymlaen ar gyfer Ysgol Calon Cymru

Image of Ysgol Calon Cymru logo with transforming education branding

22 Mehefin 2021

Image of Ysgol Calon Cymru logo with transforming education brandingMae'r cyngor sir wedi datgan y bydd dysgwyr, rhieni, staff ysgol a llywodraethwyr yn cael y cyfle i gyfrannu at ddatblygu cynlluniau uchelgeisiol i drawsnewid addysg yng nghanolbarth Powys.

Mae Cyngor Sir Powys am fynd i'r afael â model gweithredu cyfredol Ysgol Calon Cymru, ysgol uwchradd ddwy ffrwd sy'n gweithredu ar draws dau gampws.  Mae'r campysau wedi'u lleoli yn Llanfair-ym-Muallt a Llandrindod.

Y llynedd (Medi 2020), bu'r Cabinet yn trafod Achos Amlinellol Strategol a wnaeth nodi ffordd ymlaen a allai fynd i'r afael â'r materion hyn sef:

  • Campws cyfrwng Saesneg newydd 11-18 oed yn Llandrindod; a
  • Campws cyfrwng Cymraeg pob oed newydd i rai 4-18 oed yn Llanfair-ym-Muallt.

Heddiw (dydd Mawrth 22 Mehefin), cytunodd y Cabinet i gynnal ymgysylltu anffurfiol gyda rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys dysgwyr, rhieni, llywodraethwyr a staff ysgol fel y gallant gyfrannu at ddatblygu gweledigaeth strategol ar gyfer trawsnewid addysg yn yr ardal.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Un o nodau Gweledigaeth 2025 yw darparu amgylcheddau dysgu ac addysgu o ansawdd uchel a bydd ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030 yn ein helpu i ddiwallu'r nod hwn.

"Rydym am wella hawliau a phrofiadau'r dysgwyr yn Ysgol Calon Cymru trwy ddatblygu cyfleusterau yr 21ain ganrif o'r radd flaenaf yn Llandrindod a Llanfair-ym-Muallt yn ogystal â sefydlu ysgol cyfrwng Cymraeg pob oed.  Ond bydd angen buddsoddiad sylweddol a rhaid sicrhau ein bod ni'n cael hwn yn iawn.

"Nid yw model gweithredu presennol Ysgol Calon Cymru'n effeithiol yn addysgol, yn ariannol nac yn gynaliadwy.  Mae cyflwr campws Llandrindod yn benodol yn ddrwg.  Hefyd mae angen gwella campws Llanfair-ym-Muallt ac mae angen gwella hawliau a phrofiadau dysgwyr cyfrwng Cymraeg yn sylweddol a mynd i'r afael â'r diffyg darpariaeth ar hyn o bryd.

"Rydym yn credu y bydd y dewis o ffordd ymlaen i Ysgol Calon Cymru'n mynd i'r afael â'r materion hyn.  Mae hon yn rhaglen newid enfawr a chymhleth iawn sy'n galw am fuddsoddiad helaeth ac rydym am sicrhau fod rhanddeiliaid yn gallu cyfrannu wrth ddatblygu'r cynlluniau hyn."

"Byddwn nawr yn cynnal cyfnod o ymgysylltu anffurfiol gyda rhanddeiliaid ym mis Medi a Hydref 2021 ar y ffordd orau ymlaen ar gyfer Ysgol Calon Cymru.  Yna, bydd adroddiad ymgysylltu'n cael ei lunio i'w ystyried gan y Cabinet tua diwedd y flwyddyn.  O gael cymeradwyaeth, byddai'r ymgynghori ffurfiol yn digwydd fel rhan o'r broses statudol o ad-drefnu'r ysgol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu