RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Arweinydd yn cynnig 'diolch diffuant' i'r Lluoedd Arfog

Armed Forces Day 2021

22 Mehefin 2021

Armed Forces Day 2021Cyn Diwrnod y Lluoedd Arfog ar ddydd Sadwrn, 26 Mehefin, mae'r Cyng. Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys, wedi mynegi ei "diolch diffuant" i ddynion a gwragedd lluoedd arfog y genedl.

Dechreuodd dathliadau'r wythnos hon (Dydd Llun, 21 Mehefin) pan mae baner Diwrnod y Lluoedd Arfog yn cael ei chodi ar adeiladau a thirnodau enwog ym mhob cwr o'r sir.

Dywedodd y Cyng, Harris, sydd yn Bencampwr Lluoedd Arfog Powys ac a oedd yn siarad ar ran Partneriaeth Cyfamod Rhanbarthol Powys: "Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn ar Ddiwrnod y Lluoedd Arfog ar 26 Mehefin 2020, i gydnabod a rhoi diolch a chefnogaeth ddiffuant i Luoedd Arfog Prydain.

"Mae'r Lluoedd Arfog wedi bod yma yn ystod yr amseroedd digynsail yma yn genedlaethol ac yma ym Mhowys. Mae Diwrnod y Lluoedd Arfog fel arfer yn cael ei nodi gan ddigwyddiadau led led y DU, ac fe fydd y rhain yn cael eu heffeithio yn anffodus unwaith eto eleni."

Mae'r Arweinydd hefyd wedi cadarnhau y bydd y cyngor yn cael ei gefnogi gan Swyddog Cyswllt y Lluoedd Arfog. Mae'r swydd yn rhan o Dîm Adfywio'r cyngor.

Dywedodd Andy Jones, cyn-filwr a wasanaethodd gyda'r Gwarchodlu Cymreig, sydd yn un o wyth Swyddog Cyswllt y Lluoedd Arfog yng Nghymru sy'n cefnogi gweithredu Cyfamod y Lluoedd Arfog ac yn cefnogi aelodau'r gymuned lluoedd arfog.

"Rwyf wrth fy modd fod y sir yn cael ei chefnogi erbyn hyn gan Swyddog Cyswllt y Lluoedd Arfog ac rwyf yn edrych ymlaen at weithio gydag Andy i gefnogi aelodau'r lluoedd arfog yma ym Mhowys," dywedodd y Cyng. Harris.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu