RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gliniaduron am ddim i ddysgwyr sy'n dechrau yn y chweched dosbarth ym Mhowys

Image of a young person at a laptop

23 Mehefin 2021

Image of a young person at a laptopMae'r cyngor sir yn annog dysgwyr sydd i ddechrau yn y chweched dosbarth ym mis Medi i wneud cais am liniadur i'w helpu gyda'u hastudiaethau.

Bydd dysgwyr ym mlwyddyn 12 yn gallu hawlio gliniadur am ddim i'w helpu gyda'u hastudiaethau wyneb yn wyneb ac ar-lein (gan gynnwys e-sgol) ar ôl dewis astudio yn y chweched dosbarth ym Mhowys.

Nawr mae Cyngor Sir Powys yn annog y rhai sy'n dechrau yn y chweched dosbarth ym Mhowys ym mis Medi i anfon cais i dderbyn gliniadur.

Gall dysgwyr wneud cais trwy fynd i https://www.powyslearningpathways.wales/cy/free-laptop ac mae gennych tan ddydd Gwener 2 Gorffennaf i anfon eich cais.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar Addysg ac Eiddo: "Bydd y myfyrwyr hynny fydd yn astudio yn y chweched dosbarth ym Mhowys ar ôl gwyliau'r haf yn gallu hawlio gliniadur am ddim i'w ddefnyddio yn ystod eu cyfnod yn y chweched dosbarth.

"Bydd y gliniadur 14" yn fodern ac yn gyflym ac yn barod i'w droi ymlaen pan fydd ei angen.  Mae'r gliniadur hwn i'w ddefnyddio tra byddant yn astudio yn y chweched dosbarth - gallant ei adael yn yr ysgol neu fynd ag ef adref.

"Bydd dysgwyr hefyd yn gallu cyrraedd yr holl adnoddau dysgu digidol trwy Hwb.

"Rwy'n annog y myfyrwyr hynny fydd yn dechrau yn y chweched dosbarth ym mis Medi i anfon cais am y gliniadur am ddim erbyn y dyddiad cau.  Bydd y gliniadur yn hanfodol ar gyfer y cyrsiau maen nhw wedi'u dewis dros eu cyfnod yn y chweched dosbarth."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu