RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynnig i gau ysgol fach i barhau

Image of Transforming Education words and its branding

25 Mehefin 2021

Image of Transforming Education words and its brandingNi fydd cynlluniau i gynnal ymgysylltiad anffurfiol ar y ffordd ymlaen ddewisol ar gyfer Ysgol Calon Cymru'n effeithio ar gynnig i gau ysgol gynradd fach yng nghanol Powys, meddai'r cyngor sir.

Ar ddydd Mawrth, 22 Mehefin cytunodd y Cabinet i ymgysylltu'n anffurfiol â rhanddeiliaid addysg allweddol gan gynnwys dysgwyr, rhieni, llywodraethwyr a staff ysgol. Mae'r cyngor am roi cyfle iddynt gyfrannu at ddatblygu'r weledigaeth strategol ar gyfer trawsnewid addysg yn yr ardal. Dyma'r ffordd ymlaen sydd orau gan y cyngor:

  • Campws cyfrwng Saesneg 11-18 newydd yn Llandrindod;
  • Campws 4-18 bob oed Cymraeg newydd/wedi'i ddiwygio yn Llanfair-ym-Muallt.

Hwn fydd cam cyntaf y rhaglen trawsnewid addysg yn ardaloedd Llandrindod a Llanfair-ym-Muallt. Bydd y cyngor yn cynnal yr ail gam yn ddiweddarach a fydd yn canolbwyntio ar adolygu darpariaeth gynradd a'r blynyddoedd cynnar yn yr ardal.

Fodd bynnag, bydd cynnig presennol y cyngor i gau Ysgol Gynradd Llanfihangel Rhydieithon yn parhau. Bydd Cabinet yn ystyried canfyddiadau'r ymgynghoriad ffurfiol diweddar yn yr hydref.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Mae'r Cabinet wedi ymrwymo i drawsnewid profiad a hawl ein holl ddysgwyr drwy gyflawni ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030. Fe'i lluniwyd yn dilyn ymgysylltu helaeth â dysgwyr, athrawon a'r cyhoedd.  Maen nhw bellach yn disgwyl i ni gyflawni newid a fydd o fudd i bob dysgwr.

"Mae'r model gweithredu presennol ar gyfer Ysgol Calon Cymru yn wynebu materion sylweddol. Rydym yn credu y gallwn fynd i'r afael â'r rhain drwy ein ffordd ddewisol ymlaen. Serch hyn, mae hon yn rhaglen fawr a dyrys gyda buddsoddiad sylweddol. Dyna pam y cymeradwyodd y Cabinet ymgysylltu anffurfiol fel y gall yr holl randdeiliaid gyfrannu at ddatblygu'r cynlluniau hyn.

"Fodd bynnag, mae dal angen i ni fynd i'r afael â'r heriau sylweddol sy'n wynebu addysg ym Mhowys gan gynnwys cyfran uchel ysgolion bach y sir.

"Oherwydd yr heriau hyn, byddwn yn parhau â'r broses gyfredol o ran Ysgol Gynradd Llanfihangel Rhydieithon. Nid yw ein dyheadau ar gyfer Ysgol Calon Cymru yn effeithio ar yr ysgol hon."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu