RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mae dal i fod amser i gyfrannu at Gynllun Llesiant Powys

Image of the Brecon Beacons

28 Mehefin 2021

Image of the Brecon BeaconsMae pythefnos ar ol i breswylwyr ledled Powys i gyfrannu at gynllun llesiant nesaf y sir. 

Mae'r ymarfer ymgysylltu 'Byw ym Mhowys' sydd wedi bod yn rhedeg ers dydd Mawrth 8 Mehefin, yn cau am hanner nos ddydd Sul 11 Gorffennaf. 

Dywedodd y Cyng Rosemarie Harris, Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB) Powys: "O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru), Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys sy'n gyfrifol am ddatblygu Cynllun Asesu Llesiant lleol ar gyfer yr ardal ac am ddiweddaru'r cynllun hwnnw bob pum mlynedd.

"Rydym yn awyddus i glywed oddi wrth drigolion ar draws y sir i sicrhau ein bod yn gallu deall y pwysau y mae ein cymunedau'n eu hwynebu er mwyn i ni allu defnyddio'r wybodaeth o'r ymarfer ymgysylltu hwn, ynghyd â ffynonellau data arall, i lywio ein cynllun llesiant nesaf i Bowys."

Gallwch ymateb yn y ffyrdd canlynol:

I gael rhagor o wybodaeth am PSB Powys a'r cynllun llesiant, ewch i dudalen gwe Llesiant ym Mhowys: https://cy.powys.gov.uk/cynaliadwyedd

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu